Centre of Expertise Urban Vitality

Kwaliteit van Bewegen

Project

De kwaliteit van de uitvoering van bewegen is een complex fenomeen. Het beïnvloedt zowel het ontstaan als ook het oplossen van problemen met alledaagse activiteiten of tijdens werk, sporten, dansen en in de vrije tijd.

Mensen met lage rugpijn kampen dagelijks met problemen bij het uitvoeren van activiteiten zoals bukken, reiken, zitten, (trap)lopen, staan, springen etc. In een therapeutische setting wordt vaak door oefeningen en begeleiding geleerd om zelf het uitvoeren en toepassen van activiteiten te optimaliseren.

Er wordt in de wetenschap én in de praktijk geen meetmethode gebruikt die de kwaliteit van de uitvoering van diverse activiteiten meet. Het ontbreken van een uitkomstmaat voor Kwaliteit van bewegen staat de uitvoering van effectiviteitsonderzoek naar interventies gericht op kwaliteit van bewegen in de weg.

Het project heeft als doel om een methode te ontwikkelen die de kwaliteit van de uitvoering van dié activiteiten die door mensen met lage rugpijn als problematisch worden ervaren op een praktisch, betrouwbare en valide wijze te meten en evalueren in de tijd.

In het onderzoek werkt het lectoraat Oefentherapie samen met de afdeling IQ Healthcare van het Radboud UMCN, de University of Applied Science in Utrecht en Nijmegen en het Nederlands Paramedisch Instituut.

Promotie Margriet van Dijk

Margriet van Dijk, werkzaam bij de HU, promoveerde op 16 januari 2024 aan de Radboud Universiteit. Samen met fysiotherapeuten, oefentherapeuten en patiënten ontwikkelde zij de Observable Movement Quality Scale for patients with Low Back Pain (OMQ-LBP). Met dit instrument kunnen fysio- en oefentherapeuten de manier van bewegen bij hun patiënten objectief observeren, beschrijven en evalueren. Bart Visser, lector Oefentherapie – Dagelijks Bewegen!, begeleidde Margriet vanuit de HvA bij haar promotieonderzoek.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 17 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2013
Einddatum 01 sep 2022

Contact

Margriet van Dijk