Centre of Expertise Urban Vitality

Improving the quality of survival after IC

Promotieonderzoek

Project

Een verblijf op de Intensive Care heeft een fysieke impact op patiënten; hun uithoudingsvermogen en spierkracht neemt af en ze kunnen last krijgen van gewrichtspijn. Ook heeft de IC-opname vaak een psychische impact. Dit vertraagt hun herstel na ontslag uit het ziekenhuis. Het projectteam van ‘Improving the quality of survival after ICU’ onderzoekt hoe eerstelijns fysiotherapeuten IC-patiënten sneller op de been krijgen zodat zij hun ‘normale’ leven weer zo goed mogelijk kunnen oppakken.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de fysieke en psychische gesteldheid van patiënten achteruitgaat als gevolg van een IC-opname. Eén van de grootste fysieke problemen is het verlies van spierkracht. Daarnaast kampen IC-patiënten met een verminderd uithoudingsvermogen en gewrichtspijn. Hierdoor duurt het lang voordat zij in het dagelijks leven weer zelfstandig kunnen functioneren. Deelname aan werk, hobby’s, sport en gezin kost nog meer tijd en in veel gevallen moeten voormalig IC-patiënten hierin aanpassingen maken.

Doel

Het ontwikkelen en implementeren van een eerstelijns fysiotherapie programma voor IC-patiënten na ontslag van de Intensive Care en uit het ziekenhuis.

Methode

Het onderzoek richt zich voornamelijk op de fysieke klachten van IC-patiënten. Daarnaast screenen onderzoekers op psychische problematiek en nutritionele status. Hiervoor zijn andere programma’s noodzakelijk. Uiteindelijk heeft de IC-patiënt een multidisciplinaire behandeling nodig om optimaal te herstellen.

Onderzoekers hebben internationale collega’s om input gevraagd over de meetinstrumenten en behandeling. Patiënten geven input via een kwalitatieve studie. Uiteindelijk moet de behandeling uitgezet worden in de eerstelijns fysiotherapie in samenwerking met ergotherapie en diëtetiek. Daarvoor maken onderzoekers gebruik van het netwerk van het AUMC en de HvA.

verwachte resultaten

In 2016 is het eerste deel van het onderzoek, een internationaal consensus statement over de optimale fysiotherapie behandeling en meetinstrumenten voor patiënten na IC- en ziekenhuisontslag, afgerond en gepubliceerd.

In 2017/2018 is het kwalitatief onderzoek afgerond waarin patiënten en familieleden gevraagd is naar hun ervaringen en behoeften na ontslag uit het ziekenhuis. Met die informatie in het achterhoofd is de interventie voor het REACH project (zie onder) ontwikkeld. De wetenschappelijke publicatie van dit project wordt in 2019 verwacht.

In 2017/2018 is de e-learning module ‘Physiotherapy in de ICU’ geïmplementeerd en geëvalueerd (onderdeel van het internationale BSC-programma van de European School of Physiotherapy). De wetenschappelijke publicatie over dit onderwijskundig project is inmiddels ingediend en wordt in 2019 gepubliceerd.

In 2019 start het REACH project (REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge) waarin de eerste groep patiënten een behandelprogramma volgt. Dit programma wordt op haalbaarheid en effectiviteit geëvalueerd binnen dit promotieonderzoek.

In 2019 start ook een studie naar het herstel van de ademspierkracht bij deze groep patiënten die vaak op de IC beademd zijn geweest. De resultaten hiervan worden in 2020 verwacht.

Wat draagt het bij aan de praktijk en het onderwijs?

De e-learning module over fysiotherapie op de IC is bedoeld om de kennis van studenten van de opleiding Fysiotherapie te vergroten. Een praktijkopdracht met observatie op de IC is gelinkt aan de module. Terwijl studenten hun afstudeerscriptie schrijven, nemen zij tegelijkertijd deel aan het onderzoek. Een afstudeeronderzoek duurt ongeveer acht maanden.

Vijf studenten hebben hun bachelorscriptie succesvol afgerond. Eén van de scripties werd vierde op de ENPHE awards in 2018.

Tijdens de gehele looptijd van het onderzoek mogen studenten Fysiotherapie als onderzoeksassistent meewerken of hun afstudeeronderzoek doen binnen het PhD-project.

Externe partners

  • Amsterdam UMC (locaties AMC en VUMC)
  • Bovenij Ziekenhuis
  • OLVG (locaties Oost en West)
  • eerstelijns fysiotherapie praktijken
  • ergotherapie praktijken
  • diëtisten uit de regio Amsterdam
  • ervaringsdeskundigen
Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2016
Einddatum 01 okt 2022

Contact

Mel Major
Dr. Marike van der Schaaf