Centre of Expertise Urban Vitality

Het leernetwerk 'Sterke Schakels tussen onderwijs en wijkpraktijk'

Project

In oktober 2015 is gestart met het leernetwerk ‘Sterke schakels tussen onderwijs en wijkpraktijk’. Dit leernetwerk wil een samenwerking tussen docenten en wijkverpleegkundigen tot stand te brengen. Het project is afgerond in november 2016. Sterke Schakels wordt gecontinueerd in een vervolgproject waarbij het onderzoek wordt uitgebreid met docenten van het ROC en mbo-wijkverpleegkundigen.

Subsidieverstrekker: ZonMw
Projectnummer: 206120008
Lectoraat: Integratie van psychiatrische en somatische zorg

Docenten van de HvA en wijkverpleegkundigen van wijkzorgorganisaties Cordaan en Amstelring denken na over actuele thema’s binnen de wijkzorg. Zo komen oplossingen voor problemen en verbeterpunten voor zowel patiëntenzorg als onderwijs boven tafel.

Binnen dit leernetwerk wordt ook onderzoek gedaan naar leiderschap. Het doel is om leiderschapsexpertise en competenties in beeld te brengen. Het gehele onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit onderzoeks- en beleidsorganisatie ZonMw.

Inzicht beroepspraktijk

Tijdens de eerste bijeenkomsten van het leernetwerk zijn de deelnemers met elkaar in dialoog gegaan over hun beroepspraktijk en krijgen ze de kans om bij elkaar op de werkvloer te kijken. Deelnemers werken daarnaast ook samen in een online leeromgeving, waar ze op het forum kunnen discussiëren en informatie uitwisselen. Al deze activiteiten zorgen voor een vergroting van het inzicht van de deelnemers in elkaars beroepspraktijk.

Verbeterprojecten

Deze nieuwe inzichten zijn gebruikt als uitgangspunt voor het formuleren van thema’s binnen wijkzorg en onderwijs die voor verbetering vatbaar zijn. De thema’s worden op dit moment aangescherpt en uitgewerkt tot vijf concrete verbetervoorstellen. Tijdens de bijeenkomst in juni 2016 zijn de ruwe versies van de verbeterprojecten gepresenteerd.

De projecten omvatten:

  • ‘Wijkproof’ vaardigheidsonderwijs bij de HvA
  • nieuwe toepassingen van eHealth in de wijkzorg
  • ontwikkeling van wijkverpleegkundig leiderschap
  • realiseren van een wijkanalyse
  • het vergroten van betrokkenheid van studenten door het maken van vlogs

De eerste resultaten zijn veelbelovend. De subsidieperiode van het project loopt tot oktober 2016. Daarna zijn er plannen om het leernetwerk voort te zetten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Docenten: Annigje Bos, Ria de Korte, Ilja Peute, Inke Schaap, Margriet Dijkmans van Gunst, Caroline Roberts, Lynette Menting, Miranda Konings, Josan Kers, Egbert Neels en Berna Sol.

Wijkverpleegkundigen: Jasmijn de Jonge, Amber Nouse, Simona Roffel, Esther Janbroers, Nilab Aumaj, Ilse de Winter, Emelie Westerlink, Ralf Jager, Kristien Olden, Jacqueline Appelman en Hilde Baumfalk.

Begeleiding van de bijeenkomsten vanuit Vilans: Jeroen Schumacher en Larix Bouman.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 februari 2020

Project Info

Startdatum 01 okt 2015
Einddatum 01 nov 2016

Contact

Berna Sol