Centre of Expertise Urban Vitality

Diversiteit-responsieve zorg in het zorgnetwerk rondom de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel

Onderzoek voor en door migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals.

Project

In het overheidsbeleid wordt ingezet op mantelzorg als essentieel component bij de zorg voor cliënten in de eigen leefomgeving. Ruim 33% van de Nederlandse bevolking verleent mantelzorg. Mantelzorgers worden idealiter ondersteund door (zorg)professionals in zorgnetwerken. Goede samenwerking binnen een zorgnetwerk vergroot de kans op kwalitatief goede zorg, vergroot het ervaren welzijn van mantelzorger en cliënt en vermindert de overbelasting bij de mantelzorger.

Financiering: NWO promotiebeurs
Promotoren: prof. dr. Tineke Abma (VUmc)
Co-promotoren: dr. Petra Verdonk (VUmc) en dr. Margo van Hartingsveldt (HvA)
Lectoraat: Ergotherapie

De samenwerking tussen de mantelzorger en de (zorg)professional in de ondersteuning voor een cliënt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is niet altijd effectief en vaak informeel en ongestructureerd. Er is weinig onderzoek gedaan naar de rol van diversiteit in deze samenwerking en de complexe langdurige zorg voor de cliënt met NAH leidt vaker tot overbelasting bij migrantenmantelzorgers.

Dit onderzoek richt zich op het begrijpen van de rol van diversiteit binnen de samenwerking tussen migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals binnen het zorgnetwerk van de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel. Er wordt gebruik gemaakt van een methode waarbij migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals in dit gezondheidsonderzoek participeren als mede-onderzoekers. Dit gebeurt in de community of practice (CoP). De CoP is een werkvorm waarbij tien tot twaalf betrokkenen uit het zorgnetwerk en eindgebruikers (migrantenmantelzorgers, (zorg)professionals, cliënten met NAH, docenten en studenten) betrokken zijn.

In de CoP delen zij ervaringen, informeren zij elkaar en worden de resultaten van de deelonderzoeken besproken en geanalyseerd. Op basis hiervan adviseert de CoP over de toepassing van de onderzoeksresultaten voor praktijk en onderwijs. Inzichten kunnen hierdoor gelijk in de praktijk gebracht worden, ook levert de CoP input voor de overige deelonderzoeken.

Het doel is specifieke aanbevelingen voor onderwijs en beroepspraktijk te formuleren, in de vorm van een toolkit en trainingen, voor diversiteit-responsieve zorg.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 11 december 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2017
Einddatum 31 dec 2024

Contact