Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

De Klimop studie (Kanker in LIMburgse Ouderen Project)

Project

De Klimop studie (Kanker in LIMburgse Ouderen Project) onderzoekt het effect van kanker op fysieke en psychosociale uitkomsten na een behandeling. Dit wordt onderzocht in een prospectief cohort onderzoek door de uitkomsten van ouderen met kanker (≥ 70 jaar) te vergelijken met jongeren met kanker (50 - 69 jaar), en ouderen zonder kanker (≥ 70 jaar).

Subsidieverstrekker: Intereg
Promotor: prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen (Maastricht Universiteit Medisch Centrum)
Co-promotoren: prof. dr. Frank Buntinx (Maastricht Universiteit Medisch Centrum, KU Leuven), dr. Marjan van den Akker (Maastricht Universiteit Medisch Centrum, KU Leuven), dr. Franchette van der Berkmortel (Zuyderland ziekenhuis).
Lectoraat: Integratie van psychiatrische en somatische zorg

Steeds meer ouderen met kanker

Door de vergrijzing en de toegenomen levensverwachting zien we een snelle stijging van het aantal oudere mensen met kanker. Ongeveer 60 procent van alle patiënten met kanker is 70 jaar of ouder. Toch bestaan er weinig klinische studies die de behandeluitkomsten bij ouderen met kanker onderzoeken. En nog minder van deze studies, onderzoeken behandeluitkomsten zoals kwaliteit van leven of functionele status, die voor ouderen met kanker in sommige gevallen nog belangrijker zijn dan de overleving.

Methode

Ouderen en jongeren zijn kort na de diagnose kanker geïnterviewd, waarbij onder andere gegevens werden verzameld over activiteiten in het dagelijks leven (ADL), depressieve symptomen, eenzaamheid, medicijn gebruik, cognitieve conditie, een aantal screeninginstrumenten voor frailty, en knijpkracht

Promovendus

Doris van Abbema is als promovenda betrokken bij de Klimop studie. Sinds januari 2016 is zij tevens werkzaam als docent Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen de Klimop studie doet Doris van Abbema onderzoek naar het effect van leeftijd en kanker op functionele uitkomsten na een behandeling, en klinische en patiëntgebonden factoren die chemotherapie tolerantie kunnen voorspellen bij ouderen met kanker.

Daarnaast doet zij ook onderzoek naar de klinische en patiëntgebonden factoren die behandelverschillen verklaren tussen ouderen en jongeren met kanker, en naar de behandelverschillen tussen ouderen en jongeren met kanker. Dit laatste onderzoekt zij in een populatie gebaseerd onderzoek.

Onderzoeksteam

Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen (Maastricht Universiteit Medisch Centrum), prof. dr. Frank Buntinx (Maastricht Universiteit Medisch Centrum, KU Leuven), dr. Marjan van den Akker (Maastricht Universiteit Medisch Centrum, KU Leuven), dr. Franchette van der Berkmortel (Zuyderland ziekenhuis), en dr. Laura Deckx (KU Leuven)

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 juli 2019

Project Info

Startdatum 01 jun 2011
Einddatum 31 dec 2019

Contact

Doris van Abbema