Centre of Expertise Urban Vitality

Bewegingsangst bij hartpatiënten

Project

Twintig procent van de hartpatiënten ontwikkelt bewegingsangst. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten slechter scoren op spierkrachttests, minder vaak deelnemen aan hartrevalidatieprogramma’s en een verminderde kwaliteit van leven hebben. Dit onderzoek richt zich op het ontstaan van bewegingsangst en het ontwikkelen van een interventie gericht op het voorkomen of verminderen van bewegingsangst voor of tijdens de hartrevalidatie.

Promotor: prof. dr. Wilma Scholte op Reimer (HvA)
Co-promotoren: dr. Bart Visser (HvA) en dr. Corine Latour (HvA)
Onderzoekslijn: Complex Care

Angst komt veel voor bij patiënten met hartproblemen en wordt in verband gebracht met onder andere depressie, overgewicht en ernstige hartritmestoornissen. Na een cardiaal incident ervaart ongeveer 50% van de patiënten angstklachten. De aanwezigheid van angst na een acuut cardiaal incident lijkt begrijpelijk, maar 20% van deze patiënten ontwikkelt een dusdanige angst om te gaan bewegen dat er sprake is van stoornis: bewegingsangst (Kinesiofobie).

Hartrevalidatie gericht op beweging leidt tot een afname van ziekenhuisopnames, een verbeterde kwaliteit van leven en psychisch welbevinden. Door niet deel te nemen aan hartrevalidatie, missen patiënten met bewegingsangst belangrijke gezondheidswinst en neemt de kans op een herhaling toe.

Patiënten die al lijden aan bewegingsangst, vermijden activiteiten met hoge intensiteit. Een interventie, gericht op het stimuleren tot meer bewegen en het verminderen van bewegingsangst, zou deze patiënten mogelijk kunnen ondersteunen tijdens deelname aan het hartrevalidatieproces.

Het doel van deze studie is:

- Het identificeren van de factoren die bewegingsangst veroorzaken ten behoeve van:

  1. Vroegtijdige detectie van bewegingsangst bij hartpatiënten.
  2. Het ontwikkelen van een (preventieve) interventie voor hartpatiënten met bewegingsangst.

- Het evalueren van deze interventie.

Academische werkplaats

Dit onderzoek zal plaatsvinden bij de academische werkplek van het HvA-AMC. Het doel van deze academische werkplek is het verbinden van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Studenten worden uitgedaagd om tijdens hun studie mee te werken aan het onderzoek. Zij worden ingezet bij het verzamelen en analyseren van data en het doen van metingen bij patiënten.

Patiënt aan het woord

Gepubliceerd door  Urban Vitality 20 januari 2022

Project Info

Startdatum 04 sep 2017
Einddatum 01 sep 2022

Contact