Centre of Expertise Urban Vitality

Lage rugpijn en plasklachten, houdt het op?

Project

Lage rugpijn komt vaak voor in Nederland. Pijn in de onderrug beperkt veel mensen in hun dagelijkse activiteiten. Vaak ontbreekt een duidelijke oorzaak. Bij vrouwen denkt men al snel aan de menopauze of zwangerschap gerelateerde klachten, bij mannen is de rol van plasklachten onderbelicht. In veel gevallen hebben mannen met lage rugpijn ook moeite met plassen. Beide klachten kunnen elkaar in stand houden, of zelfs verergeren. In hoeverre beïnvloeden beide klachten het dagelijkse leven van mannen, zowel in motorisch functioneren, psychosociale status en leefstijl? Binnen dit project brengen onderzoekers de verhouding tussen lage rugpijn en plasklachten bij mannen duidelijker in kaart om zo de zorg rondom deze patiëntengroep te verbeteren.

man met lage rugpijn

Doel

Het ontrafelen van de problemen die mannen ervaren met rugpijn en plasklachten, op het gebied van motorisch functioneren, psychosociale status en leefstijl. Door deze kennis kunnen fysio- of manueeltherapeuten, bekkenfysiotherapeuten en huisartsen betere zorg leveren.

Methode

Aan de hand van de kenmerken van elke groep, ontwikkelt het onderzoeksteam een meetinstrument voor huisartsen, fysiotherapeuten en urologen. Tot slot zijn mannen met rugpijn en plasklachten mogelijk meer gebaat bij een multidisciplinair behandeltraject. Bij een selectieve groep wordt een dergelijk behandeltraject uitgevoerd en geëvalueerd.

Onderzoekers maken een profielschets van drie verschillende patiëntengroepen:

  • mannen met lage rugpijn
  • mannen me plasklachten
  • mannen met lage rugpijn en plasklachten

Verwachte resultaten/producten

Research papers, een nieuw meetinstrument, multidisciplinair behandelprotocol.

Wat draagt het bij aan onderwijs?

De fysiotherapeut, oefentherapeut en diëtist zien mannen met rugpijn, maar zij laten plasklachten vaak buiten beschouwing. Binnen de onderwijsprogramma’s van bijvoorbeeld de opleidingen Fysiotherapie en Oefentherapie wordt zelfs weinig tot geen aandacht besteed aan de bekkenregio. Met dit onderzoek ontwikkelt het projectteam nieuwe kennis voor het curriculum van deze hbo-opleidingen.

Externe partner

  • VU
Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt 2019
Einddatum 31 dec 2024