Centre of Expertise Urban Vitality

Healthcare students learning in workplace settings during international placements

Project

Hoe dragen internationale praktijkstages bij aan de professionele ontwikkeling van paramedische studenten? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van het lectoraat Professioneel Redeneren en Gedeelde Besluitvorming.

Dit project onderzoekt de leerervaringen van paramedische studenten in het buitenland. Onderzoekers richten zich met name op ervaringen van studenten in de beginfase van internationale stages en de plek van internationale stages binnen het curriculum.

Doel

Het onderzoeksteam wil nieuwe inzichten opdoen over praktijkervaringen in een internationale stagecontext, om individuele leerervaringen van studenten te verbeteren.

Methode

Een kwalitatief, verkennend onderzoek door middel van interviews, audio-dagboeken en literatuurstudie.

Verwachte resultaten/producten

  • Resultaten worden gebruikt om stagebureaus te informeren over de voorbereiding en de uitvoer van internationale stages.
  • Publicaties in internationale peer-reviewed journals.

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk/onderzoek/onderwijs

Het vergroten van praktijkdeelname van studenten tijdens internationale stages bevordert het leerproces en draagt bij aan een betere professionele ontwikkeling. Onderzoekers toetsen bestaande theorieën vanuit het medisch onderwijs aan de context van paramedische beroepsopleidingen. Dit brengt naast een aanvulling op bestaand onderzoek naar verwachting ook nieuwe inzichten met zich mee over leren op de werkplek.

Partner

Maastricht University, School of Health Professions Education (SHE)

Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 aug 2018
Einddatum 31 dec 2024