Centre of Expertise Urban Vitality

Gezond ouder worden in de wijk

Project

Hoe blijf je gezond en vitaal bij het ouder worden in een grote stad? Problemen, uitdagingen en oplossingen op het gebied van een gezonde leefomgeving voor ouderen vragen om onderzoek en innovaties in nauwe samenwerking met deze doelgroep. Dit project bouwt aan een Living lab in de Amsterdamse wijk Nellestein gericht op ouderen en hun directe leefomgeving.

Het thema Gezond Ouder Worden komt voort uit actuele maatschappelijke behoeften. Het vormt een onderdeel van de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 voor Gezondheid & Zorg van de Toekomst.

Belangrijke doelen thema Gezond Ouder Worden:

 • De ziektelast vanuit een ongezonde leefomgeving en leefstijl verlagen.
 • Een groter deel van de zorg (gezondheid en welzijn) binnen de eigen omgeving organiseren.
 • Zorgen dat meer mensen met een chronische aandoening of beperking aan de samenleving kunnen blijven deelnemen.

Lector Stephan Ramaekers:

Dit project biedt geweldige mogelijkheden om samen met bewoners van Nellestein, de gemeente Amsterdam en partnerorganisaties, te werken aan nieuwe woonzorgvormen die passen bij de behoefte van ouderen om zelfstandig te blijven wonen in de eigen wijk.

Doel

Het realiseren van het Age Friendly Community lab: een plek in Amsterdam om te experimenteren met innovaties die aansluiten op de behoeften van bewoners en het doen van bijbehorend onderzoek.

Verwachte resultaten/producten

Het Age Friendly Community lab (AFC-lab):

 • Geeft inzicht in de vragen, behoeften en prioriteiten van oudere bewoners over hun leefomgeving en het behoud van vitaliteit en maatschappelijke deelname.
 • Is een infrastructuur- en leeromgeving waarin onderzoekers nieuwe projecten initiëren en inbedden op het gebied van gezond ouder worden.
 • Vormt een voedingsbodem voor cross-over initiatieven door nauwe samenwerking tussen lectoraten en partnerorganisaties. Zij leveren vanuit verschillende achtergronden en expertises een bijdrage aan projecten.

Maatschappelijke impact

Nellestein is zowel een buurt in Amsterdam-Zuidoost als een voorziening voor herstelzorg wanneer thuis wonen tijdelijk niet meer gaat. Het doel: de aanvankelijke vraag naar moderne woon-zorgvoorzieningen uit te bouwen naar een wijkgerichte benadering waarin zorgvoorzieningen en wijkontwikkeling op elkaar afgestemd zijn.

Bijdrage onderzoek en onderwijs

Het behoud van gezondheid en vitaliteit bij het leven in een grootstedelijke omgeving is één van de doelen van Centre of Expertise Urban Vitality. Het AFC-lab biedt een infrastructuur waarin onderzoekers, samen met ouderen en partnerorganisaties, werken aan verschillende vraagstukken. Denk aan het inrichten van de leefomgeving, dagelijks bewegen, gezonde eet- en slaapgewoontes en passende zorg bij herstel na opname. Het AFC-lab biedt bovendien mogelijkheden voor studentprojecten, en ervaringen en inzichten waarmee HvA-opleidingen hun onderwijsprogramma’s kunnen verrijken.

Betrokken lectoraten

 • Professioneel Redeneren en Gedeelde Besluitvorming in de Zorg
 • Gezondheid en Omgeving
 • Ergotherapie - Participatie en Omgeving
 • Voeding en Beweging
 • Oefentherapie - Dagelijks Bewegen!
 • Digital Life
 • Interdisciplinaire Zorg voor Chronische Gewrichtsaandoeningen

Externe partners

 • Gemeente Amsterdam
 • Bewoners(vereniging)
 • Amsta
 • Ymere (onder voorbehoud)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 10 december 2021

Project Info

Startdatum 01 mrt 2021
Einddatum 31 dec 2021