Centre of Expertise Urban Vitality

Sociale impact EURO 2020 op Amsterdam

Project

In 2014 stelden de KNVB, het ministerie van Sport, de Gemeente Amsterdam, de Johan Cruyff Arena en de Schiphol Group zich kandidaat voor EURO 2020, het Europees Kampioenschap Voetbal van 2020 (uitgesteld naar 2021). Dit project onderzoekt de maatschappelijke impact van EURO 2020 op Amsterdam.

De volgende positieve gevolgen van EURO 2020 voor Amsterdam werden benoemd in het bod:

 • De sportdeelname aan met name voetbal zou worden verhoogd.
 • Het toernooi zou de beste kanten van Amsterdam en Nederland tonen en het toerisme stimuleren.
 • Het organiseren van EURO 2020 zou een grote economische impuls geven aan Amsterdam en Nederland. De KNVB schatte de economische impact van EURO 2020 tussen de 55 en 77 miljoen euro.
 • De ontwikkelingen rond de Johan Cruijff Arena zouden een impuls krijgen op het gebied van kwaliteit en innovatie.
 • Amsterdam zou de mogelijkheid krijgen om een duurzaam sportevenement te organiseren door het inzetten van het efficiënte Nederlandse openbaar vervoer.
 • Het organiseren van EURO 2020 in Amsterdam zou Nederlandse burgers de kans geven om voor het eerst in twintig jaar hun nationale helden te zien spelen in eigen land.

Nadat het bod was toegekend gaf de KNVB aan dat EURO 2020 een positief effect zou hebben op de recreatiesport, talentontwikkeling, sportpromotie en sociale cohesie in Amsterdam vanwege de verbindende kracht van voetbal.

Amsterdam heeft in het verleden grote evenementen georganiseerd. Toch werden sommige evenementen niet georganiseerd wegens een gebrek aan politieke en economische steun. Het bekendste voorbeeld hiervan is het geannuleerde bod voor de Olympische en Paralympische Spelen in 2028. Nederland wilde deze Spelen organiseren, maar onderzoek toonde aan dat een groot deel van de bevolking een potentieel bod niet zou steunen. 74% van de respondenten vond dat de Spelen te veel geld zouden kosten met te weinig resultaat (Elling & van der Werff, 2011).

Grote sportevenementen moeten alleen worden georganiseerd met de steun van de lokale bevolking. Er zijn tenslotte publieke middelen nodig om een evenement te organiseren (Oshimi, Harada, & Takayuki, 2016). Als de maatschappelijke impact van EURO 2020 wordt aangetoond, is er waarschijnlijk meer steun voor het organiseren van andere grote (sport)evenementen. Bovendien heeft dit, wanneer de buurtbewoners enthousiast zijn over de organiseren sportevenementen, een positieve invloed op het succes en de duurzaamheid van het evenement (Balduck, Maes, & Buelens, 2011).

Doel

Het meten van de maatschappelijke impact van de EURO 2020 op de stad Amsterdam en haar inwoners: de manier waarop het sportevenement voor veranderingen zorgt in de collectieve en individuele waardesystemen, gedragspatronen, gemeenschapsstructuren, levensstijlen en kwaliteit van leven (Hall, 1992).

Methode

Studie I: kwalitatief, interview, cross-sectioneel

Deze studie richt zich op de EURO 2020-vrijwilligers. Onderzoekers evalueren het succes van het vrijwilligersprogramma aan de hand van drie thema's:

 • Kenmerken van de vrijwilligers en hun motivatoren/ verwachtingen voorafgaande aan het vrijwilligerschap.
 • Vrijwilliger zijn, procesmatige overwegingen gedurende het vrijwilligerschap.
 • De verwachtte en ervaren gevolgen van het vrijwilligerschap.

Studie II: kwantitatief, vragenlijst, longitudinaal

Met behulp van een panel van de Gemeente Amsterdam worden de meningen van Amsterdammers voor en na de EURO 2020 gemeten. De onderwerpen zijn onder andere:

 • Soorten betrokkenheid bij het evenement
 • Sociale cohesie
 • Sociale disruptie

Studie III: kwantitatief, vragenlijst, cross-sectioneel

Met enquêtes op wedstrijddagen bij de Johan Cruyff Arena en het Public Viewing bij het Olympisch Stadion en op niet-wedstrijddagen bij het UEFA Football Village EURO2020 op het museumplein meten onderzoekers de ervaringen van de bezoekers en fans van EURO 2020.

 • Toegankelijkheid van en mobiliteit binnen de stad
 • Algehele tevredenheid over het evenement
 • Duurzaamheid van het evenement
 • Kennis over EURO 2020 en het programma in de fanzones (Olympisch Stadion, UEFA Football Village EURO2020)
 • Intentie tot herbezichtiging van Amsterdam

Daarnaast neemt het projectteam in samenwerking met de KNVB en PricewaterhouseCoopers (PwC) een vragenlijst op in het onderzoek over de economische impact van EURO 2020.

Verwachte resultaten

 • Verslag, infografiek, journal publicatie
 • Het is interessant om te zien hoe de sociale impact wordt bekeken tussen verschillende segmenten. Denk aan wijken, sociaal-economische status, leeftijd en het aantal jaren dat iemand in Amsterdam woont. Ook levert een vergelijking tussen Amsterdammers en toeristen waardevolle inzichten op.

Wat draagt project bij aan onderzoek/praktijk/onderwijs

Onderwijs

Integratie van het onderzoek in de opleidingsprogramma’s van Sportkunde – leerroute SM&O en Sport Studies – track ISMB. Dit project is een goed voorbeeld voor studenten van wat toegepast onderzoek inhoudt en biedt een uitstekende kans om hen te betrekken.

Onderzoek

 • Dit project geeft inzicht in de verandering van gedrag en houding in de loop van de tijd.
 • Het project levert een bijdrage aan het onderzoek naar de impact van COVID-19 op sportevenementen.

Praktijk

 • Het project levert gevalideerde data over de waarde van de EURO 2020 voor Amsterdam.
 • Het project biedt inzicht aan de beslissers die de invloed hebben op de promotie en uitvoering van toekomstige (sport)evenementen in Amsterdam.

Externe partners

 • Gemeente Amsterdam
 • KNVB
 • PricewaterhouseCoopers (PwC)
 • Sport2B
Gepubliceerd door  Urban Vitality 5 oktober 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2019
Einddatum 01 sep 2021