Centre of Expertise Urban Vitality

VIVENDI: Vitaal verder na dwarslaesierevalidatie

Project

Mensen met een dwarslaesie hebben een relatief ongezond beweeg- en voedingspatroon. Dit heeft grote impact op hun gezondheid en kwaliteit van leven: 45-77% kampt met overgewicht, 30-50% lijdt aan hart- en vaatziekten en 40% ervaart slaapproblemen. Professionals proberen deze problematiek te voorkomen en te bestrijden met leefstijlinterventies gericht op gezond beweeg-, voedings- en slaapgedrag. Toch beschikken zij over onvoldoende kennis en tools om goede leefstijlcoaching te bieden aan deze heterogene groep mensen met complexe gezondheidsproblemen. In het VIVENDI-project ontwikkelen onderzoekers van Hogeschool InHolland (penvoerder) en de Hogeschool van Amsterdam daarom een leefstijlcoachingpad die professionals kunnen inzetten bij mensen met een dwarslaesie.

In het RAAK-Publiek project VIVENDI werken Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam samen met en voor professionals van verschillende zorginstellingen aan duurzame, integrale leefstijlcoaching voor mensen met een dwarslaesie. Voor een betaalbare en effectieve oplossing kijkt het projectteam kritisch naar wie op welk moment betrokken moeten worden in het coachingspad en in hoeverre digitale ondersteuning face-to-face begeleiding kan vervangen.

Jasmijn Holla, lector Kracht van Sport en Bewegen (InHolland):

In het VIVENDI-project slaan we een brug tussen de revalidatie en eerstelijnszorg om mensen met een dwarslaesie passende leefstijlcoaching op de juiste plek te bieden. Dat is hard nodig!

Doel

Het ontwikkelen van een leefstijlcoachingspad dat zorgprofessionals helpt bij (kosten)effectieve, duurzame en integrale leefstijlcoaching aan mensen met een dwarslaesie, ondersteund met een zorgnetwerkomgeving.

Methode

Het projectteam onderzoekt hoe je een transmuraal leefstijlcoachingspad voor mensen met een dwarslaesie het beste organiseert en hoe een zorgnetwerkomgeving dit pad goed kan ondersteunen. Het onderzoek bestaat uit verschillende fases: eerst het doorgronden van het praktijkprobleem, daarna het ontwerpen, testen en evalueren van mogelijke oplossingen.

Onderzoekers houden onder andere interviews en co-creatiesessies. Daarna ontwikkelen en testen zij losse onderdelen. Ook volgen onderzoekers gedurende 12 weken zowel mensen met een dwarslaesie als de zorg- en leefstijlprofessionals die hen coachen met behulp van het nieuwe leefstijlcoachingspad.

Verwachte resultaten/producten

Het beoogde resultaat is een transmuraal leefstijlcoachingspad voor mensen met een dwarslaesie. Dit resultaat bestaat uit 3 onderdelen die samen leiden tot een gezond beweeg-, voedings- en slaappatroon:

 • een triagehulpmiddel.
 • een overzicht van alle route(s) die mensen met een dwarslaesie over het leefstijlcoachingspad maken.
 • een online leefstijlcoachingsplatform in de vorm van een zorgnetwerkomgeving.

Verwachte maatschappelijke impact

Het ontwikkelde leefstijlcoachingspad helpt zorgprofessionals bij het bieden van (kosten)effectieve, duurzame, integrale leefstijlcoaching aan mensen met een dwarslaesie. Ook helpt het mensen met een dwarslaesie op een gepersonaliseerde wijze bij het verbeteren van hun leefstijl en bij het voorkomen van ernstige, secundaire gezondheidsproblemen.

Bijdrage onderzoek en onderwijs

Het projectteam neemt 3 belangrijke stappen voor het borgen van de onderzoeksresultaten:

1. Participatie van docent-onderzoekers van verschillende opleidingen
Het projectteam betrekt docent-onderzoekers van de volgende opleidingen: Sportkunde, Food Commerce and Technology en Advanced Health Information Practice (InHolland), Voeding en Diëtetiek en Oefentherapie (HvA) en de bachelor Geneeskunde (Erasmus University). Hierdoor delen en ontwikkelen docent-onderzoekers innovatieve kennis en expertise. Daarnaast geeft het projectteam gastcolleges aan studenten binnen de genoemde opleidingen.

2. Studentenprojecten
Naar verwachting betrekt het projectteam 12-18 studenten bij het onderzoekstraject via stages en afstudeeropdrachten. Studenten helpen samen met zorgprofessionals en docent-onderzoekers bij het ontwikkelen, testen en evalueren van de losse componenten van het leefstijlcoachingspad.

3. Curriculuminnovatie
Het projectteam verwerkt de kennis uit dit onderzoek in het onderwijsprogramma van de opleidingen Sportkunde (InHolland), Interprofessionele Paramedische Zorg (HvA) en in het nascholingsaanbod van InHolland op het gebied van leefstijlbegeleiding en interventieontwikkeling. Daarnaast integreert de Erasmus Universiteit de onderzoeksresultaten in de minor Revalidatie, Bewegen en Sport (verbonden aan de bachelor Geneeskunde).

Betrokken lectoraten

Onderzoeksteam

 • InHolland: Jasmijn Holla, Laurence Alpay, Katja Braam en Marieke Nijmeijer
 • HvA: Paul Keessen, Robert Memelink, Daniel Bossen, Bart Visser en Peter Weijs

Externe partners

 • Heliomare
 • Reade
 • Rijndam
 • Stichting Special Heroes
 • Kenniscentrum Sport en Bewegen
 • Fysiotherapie Heusdenhout
 • Voeding + Advies
 • Neuromove
 • Dwarslaesie Organisatie Nederland
Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 november 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 aug 2025