Centre of Expertise Urban Vitality

Inzet van technologie voor leefstijlcoaches (ITLC)

Project

E-coaching biedt leefstijlcoaches nieuwe mogelijkheden om cliënten met overgewicht te begeleiden. Toch zetten zij deze manier van coachen nog weinig in. Hoe kunnen leefstijlcoaches meer gebruik maken van e-coaching en wat hebben zij hiervoor nodig? In dit project ontwikkelen onderzoekers een methode en onderwijsmodule voor leefstijlcoaches om e-coaching te integreren in hun dagelijkse werk.

e-coaching leefstijl

Sinds 2019 kunnen huisartsen patiënten met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico doorverwijzen voor een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Het Zorginstituut Nederland heeft aangegeven dat leefstijlcoaches, diëtisten, fysio- en/of oefentherapeuten een GLI mogen aanbieden mits zij voldoen aan de competenties van de hbo-leefstijlcoach en beschikken over de registratie leefstijlcoach.

Naast individuele face-to-face begeleiding en groepssessies kunnen hbo-geregistreerde leefstijlcoaches e-coaching gebruiken om hun cliënten te begeleiden tijdens een GLI.Uit recent onderzoek blijkt echter dat weinig leefstijlcoaches e-coaching inzetten.

Mogelijke verklaringen:

 • Leefstijlcoaches hebben onvoldoende kennis en vaardigheden in e-coaching.
 • Leefstijlcoaches vrezen om vervangen te worden door e-coaching.
 • E-coaching sluit niet altijd aan op de behoeften van cliënten.
 • Cliënten beschikken over onvoldoende digitale vaardigheden voor e-coaching.

Doel

Het ontwikkelen van een methode voor hbo-geregistreerde leefstijlcoaches. Deze methode helpt leefstijlcoaches bij het integreren van e-coaching in het begeleiden van cliënten.

Methode

 • In kaart brengen welke gedragsveranderingstechnieken leefstijlcoaches gebruiken in hun werk en tijdens bestaande GLI’s.
 • Het gebruik van e-coaching door leefstijlcoaches en hun cliënten onderzoeken. Dit biedt inzicht in de ervaringen, wensen en (ondersteunings)behoeften van leefstijlcoaches en cliënten.
 • Aan de hand van de verzamelde gegevens ontwikkelen onderzoekers een methode en onderwijsmodule in co-creatie met leefstijlcoaches.
 • Evalueren of de eindproducten leefstijlcoaches helpen om e-coaching toe te passen in hun dagelijkse praktijk. Onderzoekers evalueren ook hoe zij de eindproducten binnen de GLI kunnen integreren.

Verwachte resultaten/producten

 • Een methodiek en onderwijsmodule voor (a.s.) hbo-geregistreerde leefstijlcoaches.
 • De methodiek ondersteunt hbo-geregistreerde leefstijlcoaches om e-coaching te gebruiken bij het aanbieden van een GLI. Deze methodiek is GLI-specifiek en omvat online en offline gedragsveranderingstechnieken, e-coachoplossingen en een stappenplan voor het gebruik en de implementatie van e-coaching in de praktijk.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk

 • Een methode en onderwijsmodule voor de beroepspraktijk.
 • De betrokken HvA-opleidingen Sportkunde, Oefentherapie, Fysiotherapie en Voeding en Diëtetiek kunnen de nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van e-coaching opnemen in hun curriculum. Samen met deze hbo-opleidingen kijkt het projectteam naar gewenste aanpassingen in onderwijsmodules en het aanbieden van nascholing op het gebied van e-coaching.
 • Hbo-studenten nemen deel aan het project voor hun afstudeeronderzoek of als minoropdracht.
 • Delen van onderzoeksresultaten via wetenschappelijke publicaties en presentaties met de onderzoeksgemeenschap.

Externe partners

 • Haagse hogeschool
 • InHolland
 • BLCN
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten
 • Cliëntenbelang
 • Fitmo
 • Gert Jan de Jong
 • Huis voor Beweging
 • Inzet verschillende leefstijlcoaches in project
 • Kenniscentrum Sport
 • Lijfstijlcoaches
 • Paul Emons
 • Robin Health Games
 • Team Sportservice
 • Visiom

Ontwikkeling eCoachGids

In het RAAK-Publiek project iTLC (inzet van Technologie voor Leefstijlcoaches) hebben de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en de Haagse Hogeschool samen met een grote groep kennis- en praktijkpartners onderzoek gedaan naar de vraag: 'Hoe kunnen hbo-geregistreerde leefstijlcoaches gefaciliteerd worden bij de inzet van e-coaching voor de begeleiding van hun cliënten binnen een GLI?'

Als resultaat van het iTLC project is in co-creatie met leefstijlcoaches en cliënten de eCoachGids ontwikkeld. Een online platform voor leefstijlcoaches om de inzet van e-coaching in de begeleiding van cliënten met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te ondersteunen.

Het platform is te vinden op www.ecoachgids.nl. Er staan voorbeelden op van e-coaching tools per fase van gedragsverandering, ervaringsverhalen van collega leefstijlcoaches en tips voor de toepassing van e-coaching tools.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 november 2023

Project Info

e-coaching leefstijl
Startdatum 01 apr 2020
Einddatum 01 jan 2023

Contact

Joan Dallinga
Monique Bak