Centre of Expertise Urban Vitality

BITE-IT: blended intervention for frail elderly

The development and evaluation of a blended physical activity and nutrition intervention for frail older adults

Project

In Nederland worden jaarlijks 53.000 kwetsbare ouderen voor korte tijd opgenomen in een geriatrisch revalidatiecentrum. Bijvoorbeeld wanneer zij herstellen van een bot- of gewrichtsfractuur, beroerte of orthopedische ingreep. Bij thuiskomst wordt hun revalidatie vaak afgeschaald en overgenomen door een ambulant begeleidingstraject of de eerste lijn. Een groot deel van deze kwetsbare ouderen ervaart thuis een terugval in fysiek functioneren en zelfredzaamheid. Zij hebben baat bij intensieve zorg op het gebied van voeding en beweging. Een blended interventie biedt kansen: een combinatie van online en face-to-face begeleiding, gericht op gezond beweeg- en voedingsgedrag. Maar zo’n interventie vereist maatwerk. Het projectteam van BITE-IT ontwikkelt daarom een blended voeding- en beweegprogramma voor thuis revaliderende ouderen.

Doel

Revaliderende ouderen én hun behandelaren ondersteunen bij het optimaliseren van fysiek functioneren in de thuissituatie. Hiervoor ontwikkelen en testen onderzoekers een blended voeding- en beweegprogramma in de praktijk.

Daniël Bossen, associate lector:

Ambulante en eerstelijns diëtisten, fysio- en oefentherapeuten beschouwen blended care als veelbelovend. Helaas is er weinig kennis beschikbaar over welke ingrediënten van blended care wel en niet werken. Daar doen we onderzoek naar. Dit is essentieel omdat blended care ook steeds vaker wordt ingezet in de alledaagse praktijk.

Methode

In verschillende co-creatie sessies verkent het projectteam met ouderen, zorgprofessionals en ICT-professionals de gebruikersbehoefte, acceptatie, technische en inhoudelijke eisen voor een blended voeding- en beweegprogramma. In samenspraak met toekomstige gebruikers ontwikkelen onderzoekers op basis van een bestaand platform de blended BITE-IT interventie. Hierbij kijken zij ook naar het gebruik van bestaande en succesvolle applicaties. Onderzoekers toetsen de BITE-IT interventie uitgebreid op haalbaarheid en effectiviteit in de praktijk.

Verwachte resultaten/producten

 • Kennis over hoe zorgprofessionals blended care kunnen inzetten bij thuis revaliderende ouderen.
 • Een blended revalidatieprogramma voor diëtisten, fysio- en oefentherapeuten.
 • Inzicht in de haalbaarheid en eerste effectiviteit van het ontwikkelde blended revalidatieprogramma.

Maatschappelijke impact

Het ministerie van VWS legt in het rapport ‘de Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ de nadruk op een omslag in de zorg: het functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving moet centraal komen te staan. Dit sluit aan op de BITE-IT interventie die focust op de zorg van ouderen in hun eigen thuissituatie.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Binnen de opleidingen Voeding en Diëtetiek, Fysiotherapie en Oefentherapie vormen de concepten zelfredzaamheid en zelfmanagement het uitgangspunt van het handelen. Blended care is hierbij veelbelovend. Het inzetten van blended care vereist een andere werkwijze van studenten en zorgprofessionals. Daarom worden de onderdelen van dit project ingebed in de studieprogramma’s van bovenstaande opleidingen. Het project richt zich onder andere op het bekwaam maken van zorgprofessionals in het aanbieden van blended care, waarbij technologische ontwikkelingen een grote rol spelen.

Externe partners

 • Amsterdam UMC
 • Zorggroep Groningen
 • Zorggroep Groenhuysen
 • De zorgcirkel
 • Omring
 • Malnucare
 • Diëtistengroep Amsterdam
 • Fysiotherapie Collectief Amsterdam
 • Netwerk Oefentherapeuten Amsterdam
 • Voeding en Beweging.nu
 • Participe Amstelland
 • VIVICA
 • Landelijk expertisecentrum Pharos
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
 • Vereniging voor Oefentherapeuten
 • VeiligheidNL
 • Happetize
 • HealthTrain
 • Robin Health Games
Gepubliceerd door  Urban Vitality 5 juni 2024