Centre of Expertise Urban Vitality

T4X2.0 - Implementatie Training for Excellence in de praktijk van sport, muziek en dans

Project

Nederland wil structureel tot de 10 beste sportlanden ter wereld behoren. Ook in de podiumkunsten zoals muziek en dans willen we wedijveren met de wereldtop. Het bereiken van de absolute wereldtop vraagt om veel trainingsuren van sporters, musici en dansers. Hoe vinden zij de juiste balans tussen de kwaliteit en kwantiteit van trainen zodat overbelasting, blessures en mentale problemen worden voorkomen? Die vraag staat centraal in dit onderzoeksproject.

In Training for Excellence (T4X) onderzocht het projectteam verschillende innovatieve oefenmethodes onder sporters, musici en dansers. Onderzoekers toonden aan dat het toepassen van deze oefenmethodes in alle drie de domeinen (dans, sport en muziek) zorgde voor progressie: de deelnemers werden zich meer bewust van de manier waarop ze hun oefentijd indeelden, trainden efficiënter en doelgerichter en werkten met meer vertrouwen toe naar specifieke prestaties. Onderzoekers weten echter nog onvoldoende in hoeverre dansers, sporters en musici deze oefenmethodes daadwerkelijk toepassen in hun training- en oefenschema’s.

Met dit onderzoek werken we samen met professionals uit de wereld van dans, sport en muziek aan het verbeteren van de kwaliteit van trainen en oefenen. Door deze nauwe samenwerking zetten we een belangrijke vervolgstap in het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk van sport, muziek en dans.

Doel

Binnen T4X2.0 onderzoekt het projectteam hoe professionele sporters, dansers en musici innovatieve oefenmethodes duurzaam kunnen opnemen in hun training- en oefenschema’s. Hiervoor ontwikkelen onderzoekers een toolkit die dansers, sporters en musici ondersteunt in het toepassen van de oefenmethodes in de dagelijkse praktijk.

Methode

Het projectteam zet T4X2.0 op als implementatieonderzoek. Bij een implementatieonderzoek kijk je hoe je een interventie vertaalt naar een specifieke situatie en hoe je binnen die situatie de bereidheid verhoogt om de interventie duurzaam in te zetten.

Het projectteam voert het onderzoek uit aan de hand van twee kwalitatieve onderzoeksfases. In de eerste fase interviewen onderzoekers belangrijke stakeholders in de wereld van sport, dans en muziek. In de tweede fase concretiseren zij de voornaamste bevindingen uit de individuele interviews aan de hand van de Delphi-methode.

Verwachte resultaten

Tijdens de eerste onderzoeksfase brengt het projectteam de voornaamste uitdagingen, barrières en mogelijkheden rondom het duurzaam implementeren van de T4X-oefenmethodes in kaart. Voortbouwend op deze kennis ontwikkelen zij in de tweede onderzoeksfase een toolkit met daarin tips, richtlijnen en praktische handvatten voor professionele dansers, musici en sporters.

Verwachte maatschappelijke impact

Met T4X2.0 bouwt het projectteam verder aan een brug tussen onderzoek en de praktijk. In de eerste plaats moet de toolkit professionele dansers, sporters en musici in staat stellen om hun oefentijd efficiënter in te delen. Maar de resultaten van T4X2.0 kunnen ook een bredere relevantie hebben voor andere domeinen waar vitaliteit en bewegen centraal staan.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

In de toekomst zou de beoogde toolkit ook binnen het onderwijs kunnen worden gebruikt om studenten het proces van het succesvol introduceren van onderzoeksinnovaties op de markt te leren. Ten eerste door studenten bewust te maken van de implementatie-uitdagingen binnen bijvoorbeeld de high performance sport. Gevolgd door het identificeren van tools, door het voorbeeld van T4X2.0, hoe op deze uitdagingen te reageren. Ten slotte zou het ook mogelijk en wenselijk zijn om de toepassing van de toolkit uit te breiden naar niet-prestatiegerichte gebieden, zoals lichamelijke opvoeding.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 juli 2024

Project Info

Startdatum 01 mrt 2021
Einddatum 01 dec 2022

Contact

Paul Huiszoon
Jolan Kegelaers