Centre of Expertise Urban Vitality

MUST - Moving Urban Sportvereniging van de Toekomst

Project

Jongeren bewegen sinds Covid steeds minder. Het blijkt tegenwoordig lastiger om hen te betrekken bij sportactiviteiten. Ook stoppen zij op steeds jongere leeftijd met actief bewegen. Minder aanwas leidt ook tot een lagere kwaliteit van doorstromers richting de topsport. Bovendien komen sportverenigingen qua verdienmodel in de knel en beschikken zij over minder financiële middelen om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) leden. Om deze trend te keren moeten sportverenigingen zich vernieuwen op het gebied van de beleving en taal van jongeren. Basketbal is in stedelijke gebieden een laagdrempelige urban sport. Binnen het MUST-project werken partijen daarom samen aan het creëren van een omgeving die jongeren activeert én de sportvereniging van de toekomst ontwerpt.

MUST is een samenwerkingsverband bestaande uit de doelgroep (actieve en inactieve jongeren), basketbalvereniging Apollo, gemeente Amsterdam, HvA, Nederlandse Basketbal Bond en Topsport Amsterdam.

Focuspunten MUST-project

 1. Het stimuleren van jongeren tot bewegen via de urban sport basketbal
 2. Het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen
 3. Basketbalvereniging Apollo als voorbeeld laten werken voor de topsportvereniging van de toekomst
 4. Een living lab waar onderwijs en onderzoek samenkomen in de praktijk.

Dennis van Vlaanderen, projectleider:

‘MUST is de ideale kweekvijver voor ons onderzoek naar het activeren van jongeren. Bovendien kunnen we een sportvereniging creëren die als voorbeeld kan dienen om de verenigingscultuur in Nederland future-proof te maken.’

Doel

Het projectteam bouwt een living lab waarin (inactieve) jongeren bewegen én waarin onderzoekers een voorbeeld van een toekomstbestendige sportvereniging ontwerpen.

Methode

MUST fungeert als living lab voor participatief actieonderzoek. Onderzoekers maken gebruik van de stappen van de Key Enabling Methodologies (KEM) en van co-creatie (discover, define, develop en deliver). Zij maken hierbij gebruik van werkvormen zoals focusgroepen met stakeholders en werk- en ontwerpsessies in kleinere groepen.

Verwachte resultaten/producten

Het projectteam streeft naar een aantal concrete resultaten:

 • Samen met de jongeren bepalen en helder krijgen wat WEL werkt voor de doelgroep. Zij maken hiervoor gebruik van praktijk-wetenschappelijke data science die jongeren stimuleert tot bewegen via de urban sport basketbal.
 • Vernieuwde kennis over de duurzame verenigingsstructuur, door een brede en praktijkgerichte samenwerking.
 • Een format voor een nieuw verdienmodel voor basketbalvereniging Apollo dat als basis dient voor de gezonde vereniging van de toekomst.
 • Kennis en feedback verschaffen over de (mentale) vaardigheden van jongeren en de gezondheid van basketbalteams. Met interventies gericht op betere professionele begeleiding en prestaties.
 • Een living lab dat zelfstandig en subsidievrij opereert als onderdeel van ‘Apollo nieuwe stijl’.

Verwachte maatschappelijke impact

Het projectteam creëert een nieuwe methode om jongeren te activeren en ontwerpt een vereniging van de toekomst. Samen zorgt dit voor een future-proof verdienmodel dat andere Nederlandse (sport)verenigingen ook kunnen inzetten.

Bijdrage onderzoek en onderwijs

Binnen het living lab ontstaat een leeromgeving op basis van co-creatie waar studenten hun (afstudeer)stage kunnen uitvoeren. Op deze manier ontstaan mogelijkheden voor HvA-studenten om resultaten die voortkomen uit het living lab uit te rollen naar andere verenigingen, bijvoorbeeld als studieproject.

Externe partners

 • Gemeente Amsterdam
 • Basketbalclub Apollo
 • Stichting Topsport Amsterdam
 • Orange Lions Academy Women
 • Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
 • Bewegingswetenschappen, VU
 • Sport Data Valley (SDV)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 30 november 2023

Project Info

Startdatum 01 okt 2023
Einddatum 01 mei 2025