Centre of Expertise Urban Vitality

Sportas

Project

De Sportas biedt veel beweeg- en sportfaciliteiten, waaronder een aantal buitensporttoestellen en een Cruyff Court aan. Stadsdeel Zuid, van de gemeente Amsterdam, wil het gebruik van deze faciliteiten stimuleren. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt hoe de toename in het gebruik van deze sportfaciliteiten te realiseren is.

De sportfaciliteiten krijgen sensoren die het gebruik continu monitoren. Op basis van de sensordata zet het lectoraat een observationeel onderzoek op. Zij vullen het onderzoek aan met kwalitatieve interviews met (potentiële) gebruikers, bewoners, sportverenigingen en lokale ondernemers. Wat is er nodig om het gebruik van de faciliteiten te doen toenemen? Heeft dit te maken met de aantrekkelijkheid, bruikbaarheid en locaties van de faciliteiten?

Resultaat

Aan het eind van het traject komt er een adviesrapport voor de gemeente met hierin een overzicht van het gebruik van de faciliteiten. Daarnaast de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen. Tot slot krijgt de gemeente een advies over mogelijkheden voor verbetering van het gebruik, bijvoorbeeld gericht op motivatie en gamification.

Partners

Lectoraat Kracht van Sport (HvA/Inholland), Lectoraat Gezondheid en Omgeving (HvA), Lectoraat Digital Life (HvA), Stadsdeel Zuid en de Sportas.

Maak van de Zuidas een echte Sportas

Jouw inbreng is van groot belang om dit project te laten slagen. Wij nodigen je daarom uit voor een bijeenkomst waarin je in gesprek gaat over de Sportas. Hoeveel tijd vragen wij van je? Het gaat om een éénmalige bijeenkomst, maximaal drie uur, op een locatie bij jou in de buurt. De bijeenkomst zal in september 2017 plaatsvinden. Natuurlijk waarderen wij het zeer als je hieraan wilt deelnemen. Als blijk van waardering ontvang je, na afloop van de bijeenkomst, een cadeaubon t.w.v. 25 euro te besteden bij bol.com. Deze bijeenkomst geeft je ook de mogelijkheid om met anderen uit de buurt in contact te komen en je levert tevens een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Werk, woon of recreëer je rondom de Zuidas? Geef je dan snel op voor de Sportasbijeenkomst. Want jouw mening telt!

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 27 februari 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2017
Einddatum 31 dec 2017