Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA)

Project

Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) behartigt het aangepast sporten binnen het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS). CASA zet zich in om vragen uit de aangepaste sport- en leefstijlpraktijk te beantwoorden door middel van praktijkrelevant onderzoek en het bieden van wetenschappelijke ondersteuning. Dit onderzoek vindt veelal plaats in zogenaamde fieldlabs waar de praktijk, het onderzoek en het onderwijs samenkomen. CASA richt zich op twee kennisthema’s: Actieve leefstijl – vitaliteit en Prestatieverbetering.

Kernactiviteiten CASA 

 • ontwikkelen van nieuwe kennis
 • vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktijkrelevante producten
 • delen van kennis met de praktijk

Het kennisnetwerk CASA startte officieel in januari 2019. Sindsdien wordt er hard gewerkt aan de realisatie van een goedlopend, op onderwijs en onderzoek uitblinkend instituut, dat geheel verankerd ligt in de sport- en beweegomgeving van Amsterdam. Er wordt invulling gegeven aan de sport en onderzoeksprogramma’s, en aan de overleg- en kennisuitwisselingsagenda.

CASA is integraal onderdeel van het Amsterdam Institute of Sport Science.

Samenwerkingspartners

 • Hogeschool van Amsterdam (HvA)
 • Vrije Universiteit (VU)
 •  Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Amsterdam UMC - locaties AMC
 • VU Medisch Centrum
 • Reade
 • OLVG
 • Hogeschool Inholland
 • Topsport Amsterdam

Lector Kracht van Sport, Marije Deutekom, vormt samen met een aantal andere vertegenwoordigers de werkgroep die de voortgang van CASA bespreekt. Zij is ook aangesteld om aan de praktische kant de relatie tussen werkveld, coaches, onderzoekers en sporters te bewaken. Dit in nauw overleg met collega’s en de stad Amsterdam.

CASA wordt momenteel gefinancierd vanuit twee subsidies. Een Sportinnovator netwerksubsidie om het regionale en landelijke netwerk rondom aangepast sporten te verbinden. Daarnaast is er een subsidie vanuit de Gemeente Amsterdam om stakeholders rondom aangepast sporten in Amsterdam te verbinden.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 27 februari 2020