Centre of Expertise Urban Vitality

Sport en Apps

Project

Er zijn steeds meer online apps op de markt die sporters kunnen gebruiken om hun eigen prestaties bij te houden. Het lectoraat Kracht van Sport doet een aantal projecten rondom de effecten en de waarde van apps op beweeggedrag en leefstijl. In het project, gefinancierd vanuit het programma Urban Vitality, ligt de nadruk op gebruik van apps in minder actieve doelgroepen zoals inactieve mensen en chronische patiënten.

Doel

De laatste jaren zijn allerhande e-healthtools en online applicaties enorm in opkomst. Deze applicaties bieden burgers de mogelijkheid zelf hun gezondheid te monitoren. Daarnaast kunnen zij ingezet worden om leefstijl, beweeggedrag en vitaliteit te bevorderen. Daardoor dragen zij bij aan een gezonde samenleving. Als we in Nederland spreken over een gezonde leefstijl, dan spreken we vaak over de BRAVO thema’s. BRAVO staat voor (meer) Bewegen, (stoppen met) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning.

Meer specifiek zullen de volgende onderzoeksvragen centraal staan:

 • Is er een verschil in werkzaamheid/effect van e-health applicaties tussen verschillende groepen (bijvoorbeeld met een gezondheid of een prestatie motivatie of tussen deelnemers van een korte dan wel lange run)?
 • Kunnen inactieve mensen aangezet worden tot het gebruiken van e-health applicaties?
 • Wat is er bekend over de effectiviteit van de gebruikte apps?
 • Worden de apps ook buiten het hardloopseizoen gebruikt?
 • Is er sprake van langdurig gebruik of alleen in de aanloop naar een wedstrijd?
 • Waarom zijn sommige apps populairder dan andere? Heeft dat met functionaliteit te maken?
 • Gaat het alleen om apps op smartphones of zijn er ook andere devices gebruikt zoals activity trackers? Wat voegen die toe?

Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder verschillende doelgroepen o.a. beginnende sporters, mensen met een beperking en mensen met (risico op) chronische aandoeningen.

Methode

Diverse technieken (o.a. logistische regressie en factoranalyse) worden gebruikt voor het analyseren van de kwantitatieve databestanden. Daarnaast wordt er literatuur onderzoek uitgevoerd.

We beginnen in het eerste jaar (2015) met een data-analyse op bestaande en te verzamelen bestanden van ruim 10.000 mensen, een literatuurreview en zullen een onderzoeksprogramma opstellen. In de volgende twee jaren (2016-2017) doen we experimenteel onderzoek naar de effecten van apps bij verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld de SENSEI app die nu in samenwerking tussen de HvA-faculteiten DMCI en BSV wordt ontwikkeld.

Resultaten

Het project loopt van 2015 tot en met 2017. We verwachten resultaten op drie verschillende niveau’s:

1. Onderzoek

 • Opleveren van nieuwe kennis over het effect van het inzetten van apps op leefstijl van verschillende doelgroepen.
 • Opleveren van nieuwe kennis over eisen waaraan apps moeten voldoen om bij te dragen aan een gezonde leefstijl.
 • Opstellen van een meerjarig onderzoeksprogramma.

2. Stad

 • Bijdragen aan het stimuleren van een gezonde levensstijl van verschillende groepen Amsterdammers.

3. Onderwijs

 • Studenten zullen meewerken aan alle fasen van het onderzoek en hiermee nuttige ervaring met wetenschappelijk onderzoek opdoen.
 • De opgedane kennis zal verwerkt worden in de curricula van de opleidingen van de faculteiten Bewegen Sport en Voeding, Gezondheid en Media en Creatieve Industrie.

Onderzoeksteam

Lectoren van drie faculteiten zijn betrokken bij dit project:

 • FG - Lector Verpleegkunde: Wilma Scholten op Reimer
 • DMCI - Lector Digital Life: Ben Krose
 • FBSV - Lector Kracht van Sport: Marije Deutekom

Meer informatie bij Marije Deutekom: m.baart.de.la.faille@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 maart 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2015
Einddatum 31 dec 2016

Contact

Vera Dekkers