Centre of Expertise Urban Vitality

Positieve Gezondheid in de Wijk

Project

Samenwerken in de wijk ter bevordering van een positieve gezondheid. Is dat haalbaar? En wat is hier voor nodig? Van politie tot brandweer, maar ook zorgverleners en bedrijven kunnen meehelpen om een wijk positief gezonder te maken. De kunst is deze partijen bij elkaar te krijgen en een gezamenlijk plan van aanpak te maken.

Het lectoraat Omgeving en Gezondheid onderzoekt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een stappenplan om positieve gezondheid in de wijk te bevorderen met alle partners. Het startpunt is niet gezondheidsproblemen aan te pakken, maar kansen te benutten die bewoners zelf zien als positief in hun gezondheid.

Doelstelling

Het ontwikkelingen van een stappenplan om de verschillende partijen te laten samenwerken voor een positieve gezondheid in de wijk. Het plan moet zo in elkaar zitten dat het voor elke wijk te gebruiken is.

Methode

Het ontwikkelen van een stappenplan zal vier grote lijnen omvatten:

  • Doelen- en kansen identificatie
  • Identificatie mogelijke actoren en hun bijdragen
  • Identificatie en prioritering van mogelijke maatregelen
  • Vaststellen plan van aanpak

De gehanteerde werkwijze binnen het project kent drie fasen:

  • Ontwikkelen instrument
  • Toetsen in een praktijksituatie
  • Instrument fine-tunen

Verwachte resultaten

Het eindproduct is een instrument, in de vorm van een stappenplan, dat op lokaal niveau ingezet kan worden om, startend vanuit de behoeften van bewoners, samen met lokale, formele en informele actoren uit verschillende sectoren, een integrale aanpak te hebben die de positieve gezondheid van de wijk en haar bewoners op de niveaus van individu, groep, en gemeenschap bevordert.

Partners

Hogeschool van Amsterdam, Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam

Gepubliceerd door  Urban Vitality 4 december 2018

Project Info

Startdatum 01 dec 2016
Einddatum 30 jun 2017

Contact

Elvera Overdevest