Centre of Expertise Urban Vitality

KIJK! EEN GEZONDE WIJK

Project

De gezondheid van bewoners is afhankelijk van veel verschillende aspecten in een wijk. Maar hoe kom je erachter hoe het met deze aspecten is gesteld? In dit project staat de wijkschouw centraal. Wijkschouw is het kritisch bekijken van een wijk om te zien waar de wijk goed scoort en waar nog knelpunten zitten. We gebruiken de app technologie om hier zo veel mogelijk mensen bij te kunnen betrekken.

Het project heeft de volgende doelen:

 1. Mensen activeren bij het gezonder maken van hun wijk. Wij dragen hierdoor bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van bewoners.
 2. Meer en betere informatie over gezondheidsaspecten van de wijk te verzamelen, met en voor bewoners.

In het actiegerichte onderzoek ontwerpen we, met professionals en bewoners, een procesaanpak en een instrument, te weten een participatieve wijk-app voor de smartphone. Deze app testen we nauwkeurig, waarbij de ervaring van bewoners voorop staat. Daarnaast werken we aan een aanpak om ook mensen die geen app willen of kunnen gebruiken zoveel mogelijk te betrekken en te activeren.

Het project heeft een looptijd van drie jaar en is gestart in oktober 2014. Eind 2015 verwachten we een eerste versie van de app te kunnen presenteren, evenals een protocol voor toepassing met wijkbewoners. Ook ontwikkelen we een dataplatform waar alle gegevens die bewoners aandragen opgeslagen kunnen worden, maar ook weer aan de bewoners gerapporteerd kunnen worden. Daarnaast streven we naar versterking van de zelfredzaamheid en de gezondheidsvaardigheden van bewoners door hier in alle activiteiten aandacht aan te besteden. De bewoners staan immers voorop!

Het project wordt uitgevoerd door de HvA in samenwerking met het RIVM. Het vindt momenteel plaats in Amsterdam Nieuw-West en maakt deel uit van het Fieldlab Nieuw-West, een samenwerking tussen de HvA en het Stadsdeel. Het project wordt met raad en daad bijgestaan door een stuurgroep en een wetenschappelijke adviesgroep. De pilot wordt in de toekomst ook in een andere stad uitgevoerd, als referentie en ter vergelijking van verschillende contexten.

Partners van Kijk! Een gezonde wijk:

 • Hogeschool van Amsterdam (HvA), Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (projectleiding)
 • Hogeschool van Amsterdam (HvA), Faculteit Media, Creatie en Informatie
 • Hogeschool van Amsterdam Buurtwinkel voor Onderzoek, Onderwijs en Talentontwikkeling (BOOT)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Amsterdam Economic Board
 • Stichting Eigenwijks
 • GGD Amsterdam
 • Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
 • Wageningen University, leerstoelgroep Maatschappij en Gezondheid
 • Vrije Universiteit (sectie Preventie en Publieke Gezondheid van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen)
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Stichting Wijkadvies
 • Vereniging van Milieukundigen (VVM)

Het consortium wordt ondersteund met omgevingspsychologische deskundigheid van Omgeving en Beleving (mw. drs. C Meijer). Daarnaast maken we voor implementatie- en disseminatieactiviteiten gebruik van het open netwerk Ambtenaar 2.0.

Meer info over het project bij Aafke Hofland: a.c.l.hofland@hva.nl

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 29 september 2020

Project Info

Startdatum 01 okt 2014
Einddatum 01 okt 2017

Contact

Locatie

Stadsdeel Nieuw-West

Osdorpplein 1000

1068 TG Amsterdam