Centre of Expertise Urban Vitality

Samenwerken aan VAMOS in tijden van Corona

VAMOS: Voorkomen van Achterstanden in de Motoriek op School

Project

In het voorjaar van 2020 brak ook in Nederland de coronacrisis uit: iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven, sportverenigingen mochten geen activiteiten meer aanbieden en de scholen gingen dicht. Hierdoor veranderden de dagen voor kinderen, waardoor zij meer of minder konden bewegen, afhankelijk van de mogelijkheden thuis. Mogelijk heeft dit effecten voor de motorische ontwikkeling van kinderen.

In dit onderzoek wordt onderzocht of de corona-lockdowns de motorische ontwikkeling van bassischoolleerlingen hebben beïnvloed.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 4 juli 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2022
Einddatum 30 jun 2022