Centre of Expertise Urban Vitality

Partnerschap met ouders in de ontwikkeling van kinderen met een motorische achterstand

Project

Kinderen bewegen minder dan hun ouders vroeger deden. Dat heeft nadelige gevolgen voor de fitheid en motoriek van kinderen: ze zijn minder sterk en flexibel, maar ook minder vaardig in bewegen. Professionals uit verschillende domeinen hebben de afgelopen jaren meer aandacht voor de achterblijvende motorische ontwikkeling van kinderen, maar de ondersteuning van ouders voor beweegaanbod ontbreekt vaak. Ook een uurtje fysiotherapie of extra gymles op school heeft weinig effect als er binnen het gezin geen aandacht is voor regelmatig en gevarieerd bewegen.

In dit project ontwerpen we 2 toolboxen samen met kinderen, ouders en professionals. Eén voor professionals in het partnerschap met ouders en daaraan gekoppeld één voor de ouders en kinderen in de thuissituatie.

De toolboxen bieden kennis, vaardigheden, handvatten en activiteiten om:

1. het pedagogisch partnerschap tussen ouders en professionals te verstevigen, waarbij op maat gesneden kennis en vaardigheden worden aangeboden

2. te zorgen dat meer kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling starten en blijven deelnemen aan het ondersteunend buitenschools beweegaanbod.

3. kinderen thuis meer te stimuleren om regelmatig en gevarieerd te bewegen.

Bij dit project is een breed consortium betrokken: de doelgroep zelf, partners uit praktijk en beleidsmedewerkers vanuit de verschillende domeinen (onderwijs, pedagogiek, sport, zorg), hogescholen en universiteiten.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 19 december 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 01 sep 2024