Centre of Expertise Urban Vitality

Living Lab de Spelende Mens

Project

Of kinderen in Amsterdam voldoende sporten en bewegen hangt deels af van hun gezinssituatie; ouders spelen hierin een belangrijke rol. Geven zij zelf het goede voorbeeld? Het living lab ‘De Spelende Mens’ draagt bij aan het verkleinen van belemmeringen en het vergroten van mogelijkheden voor ouders om deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Het living lab bouwt vanuit de Amsterdamse Huizingaschool met ouders en partners uit de wijk aan een netwerk voor het werken aan oplossingen.

Uit onderzoek blijkt dat ouders met een laag inkomen en een praktische opleiding, minder bewegen dan ouders met een hoog inkomen en een theoretische opleiding. Verder weten we dat de normen en attitudes van ouders een belangrijke voorspeller vormen voor het gedrag van kinderen. Kinderen waarvan de ouders veel bewegen, worden gestimuleerd om zelf ook regelmatig te bewegen. Helaas ervaren ouders in Slotervaart-Zuid diverse belemmeringen om zelf regelmatig te bewegen en hun kinderen te laten bewegen.

Mirka Janssen, lector Bewegen In en Om School:

Voor kinderen zijn hun ouders een belangrijk voorbeeld. Als ouders graag bewegen, is de kans veel groter dat hun kinderen dat ook doen.’

Doel

In dit living lab onderzoekt het projectteam samen met ouders in Amsterdamse wijk Slotervaart-Zuid welke belemmeringen zij ervaren om regelmatig te bewegen. Wat is het beweeg- en sportaanbod in de buurt? Wat hebben zij nodig om regelmatig deel te nemen aan beweegactiviteiten? Weten zij hoe belangrijk bewegen is voor henzelf en hun kinderen? En hoe zorgen we ervoor dat kennis over gezond bewegen bij hen terecht komt? Samen met ouders werkt het projectteam aan mogelijke oplossingen. Met partners van het stadsdeel zorgen zij ervoor dat het beweegaanbod in de wijk beter aansluit bij de behoeften van ouders.

Methode

In dit living lab werken we in co-creatie met ouders en partners in de wijk voor het vinden van oplossingen. We bouwen een netwerk om elkaar goed te leren kennen en oplossingen te implementeren. We krijgen gezamenlijk inzicht in de beweegbehoeften van ouders en de specifieke mechanismen die hierbij een rol spelen. Hiervoor gebruikt het projectteam verschillende methodes, zoals photovoice, group modelling sessions, interviews en andere vormen van co-creatie. Een living lab geeft de mogelijkheid om op een design thinking manier te experimenteren met ontwikkelde interventies. Het projectteam onderzoekt welke oplossingen mogelijk werken en toetst deze direct in de praktijk.

Verwachte resultaten/producten

We bouwen een netwerk met ouders en partners uit de wijk. Ouders nemen op een gelijkwaardig niveau deel aan dit netwerk. Het projectteam inventariseert samen met hen de belemmeringen en mogelijkheden. Wat is ervoor nodig om gezinnen meer te laten sporten en bewegen en hoe bouw je dit om tot werkzame initiatieven in de wijk? De partners van het netwerk leren elkaar tijdens dit project goed kennen en onderhouden nauwe lijntjes met het projectteam. Dit zorgt ervoor dat zij oplossingen direct kunnen implementeren en inbedden in beleid.

Verwachte maatschappelijke impact

Het projectteam krijgt inzicht in de mechanismen rondom de oorzakelijke factoren van weinig bewegen en bouwt samen met gezinnen aan een lerend netwerk. Met de kennis en handvatten uit dit project schrijven we een vervolgaanvraag voor de volgende fases van het living lab: experimenteren met oplossingen (fase 4), leren, evalueren en bijstellen (fase 5).

De uitkomsten van dit onderzoek werken door in het beleid van stadsdeel Nieuw-West, bijvoorbeeld door een op maat gemaakt sport- en beweegaanbod. Het projectteam zorgt voor een continue kennisuitwisseling tussen alle betrokkenen. De kennis die voortkomt uit dit project werkt ook door in de praktijk, bijvoorbeeld bij professionals en ouders in het netwerk.

Door het duurzaam samenwerken met partners in de wijk ontsluiten we praktijkkennis en vertalen we deze naar vervolgstappen voor structurele impact. Daarnaast werken onderzoekers en studenten in het living lab nauw samen. Studenten werken samen met de doelgroep, doen praktijkkennis op en leren hoe zij structureel een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke problemen.

Bijdrage onderzoek en onderwijs

De doorwerking naar onderzoek en onderwijs vindt plaats via het thema Gezond Opgroeien van het Centre of Expertise Urban Vitality. Dit thema werkt multidisciplinair aan het complexe probleem van gezond opgroeien. Het living lab ‘De Spelende Mens’ komt voort uit een systeemanalyse van onderzoekers binnen het thema Gezond Opgroeien. Op basis van de onderzoeksresultaten biedt het projectteam professionals en ouders handvatten om de rol van ouders op een positieve manier in te zetten rondom het regelmatig bewegen van kinderen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 11 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 jul 2023
Einddatum 31 dec 2024