Centre of Expertise Urban Vitality

Blessurepreventie ALO

Project

Eerstejaarsstudenten van de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Amsterdam lopen gemiddeld 2.5 blessures per jaar op. Dat is zeven maal hoger dan reguliere sporters in Nederland. Geblesseerde studenten kunnen niet (volledig) deelnemen aan sportlessen en lopen daardoor mogelijk achterstanden op tijdens hun studie. Dit heeft een behoorlijke impact op hun studiesucces. De ALO wil het aantal blessures onder eerstejaarsstudenten met 20 procent verlagen door middel van een nieuw blessurepreventieprogramma.

Het onderzoeksproject ‘Blessurepreventie ALO’ bestaat uit het toepassen van fysieke screeningmethoden, een blessuremonitor en blessurepreventie trainingsprogramma’s. Bij succesvolle resultaten voert de ALO het trainingsprogramma en het monitoren van studenten structureel door in het eerste jaar van de opleiding en in de minor ZORG-paramedisch.

Academische voor Lichamelijke Oefening (ALO)

ALO-studenten volgen per week gemiddeld 11 uur aan sportlessen in 6 verschillende takken van sport (atletiek, bewegen op muziek, klimmen, spelsport, turnen en zelfverdediging). Daarnaast sporten zij ook vaak in hun vrije tijd. Deze grote hoeveelheid en variatie aan sportbeoefening zorgt voor een hoog blessurerisico onder ALO-studenten. Het belang van blessurepreventie is daarom groot.

Beoordeling toekenningscommissie

De toekenningscommissie ‘Comenius Teaching Fellows’ kende de hoogste waarderingsscore toe aan het project Blessurepreventie ALO. Zij noemde het project vernieuwend vanwege de integrale en persoonlijke aanpak. Toelichting commissie: “Uit de subsidieaanvraag komt duidelijk naar voren waar verbetering binnen de ALO nodig is. Daarnaast acht de commissie het project goed ingebed in de praktijk en relevante literatuur.”

Doelstelling

Het beoogde resultaat is een 20% afname van het aantal blessures onder eerstejaars ALO-studenten.

Methode

De aanpak bestaat uit drie onderdelen:

  • een fysieke screening en trainingsadvisering van aankomende studenten;
  • een digitaal volgsysteem met een feedbacktool voor docenten en studiebegeleiders;
  • een blessurepreventie trainingsprogramma.

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk?

  • Verbeteren van de begeleiding van studenten;
  • curriculumontwikkeling in het eerste jaar en in de minor ZORG-paramedisch;
  • het ontwikkelen van een workshop over blessurepreventie;
  • het verspreiden van de resultaten.

Partners

Het onderzoek ‘Blessurepreventie ALO’ is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Codarts Rotterdam en het VU Medisch Centrum. Projectleider is Sander Bliekendaal (HvA).

Voor meer informatie: s.bliekendaal@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 mei 2018
Einddatum 31 okt 2019