Centre of Expertise Urban Vitality

SALVO

Project

SALVO staat voor het Stimuleren van een Actieve Leefstijl van VMBO-leerlingen. Een actieve leefstijl is leuk en gezond. Het vermindert de kans op chronische ziekten en het verbetert de schoolprestatie. Een duurzame actieve leefstijl is voor een VMBO-leerling niet vanzelfsprekend. Zij bewegen minder en eten minder gezond in vergelijking tot hun leeftijdsgenoten. Ook neemt het overgewicht toe, zijn zij lichamelijk minder fit en blijven ze vaker zitten. Het is dus van belang om de aanpak voor het stimuleren van een actieve leefstijl te richten op deze kwetsbare groep.

Van eerder uitgevoerde interventies is niet bekend of ze effectief zijn. Dit onderzoek beoogt een positieve mindset van de VMBO-leerling rondom een actieve leefstijl door een mix van interventies, die aansluit bij hun belevingswereld.

Doel

Het doel van SALVO is het ontwerpen van een stappenplan, waarmee VMBO-leerlingen op basis van hun eigen kracht, plus de mogelijkheden van de school en de buurt, komen tot een mix van interventies die leidt tot een duurzame actieve leefstijl.

Methode

In het project zijn 22 VMBO-scholen opgenomen, verdeeld over de regio’s Noord-Holland en Gelderland. Er zijn 11 interventiescholen en 11 controlescholen. Een cohort van ongeveer 3.000 leerlingen worden gedurende drie jaar gevolgd op de mate van de lichamelijke activiteit, de lichamelijke fitheid en de attitude ten aanzien van bewegen.

Leerlingen op de interventiescholen worden getraind zelf focusgroepsgesprekken, interviews en fotopresentaties uit te voeren om de mogelijkheden van leerlingen te achterhalen die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Deze determinantenanalyse resulteert in het samenstellen een interventiemix die nauw aansluit bij de mogelijkheden van de school en de belevingswereld van de leerlingen.

Resultaten

Het onderzoek is in 2014 van start gegaan. Na enkele maanden voorbereiding is overgegaan op de uitvoeringsfase. In het najaar zijn fysieke metingen verricht, focusgroepgesprekken gevoerd en vragenlijsten uitgezet. De resultaten van de voormeting worden in 2015 geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek moeten opleveren of een op maat gesneden aanpak van interventies bij VMBO-jongeren hen kan stimuleren om meer te bewegen.

Onderzoeksteam

Gezien de omvang van dit onderzoek is een team van (junior) onderzoekers van de ALO’s van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) betrokken. Het team bestaat uit lector Huub Toussaint, projectleider John Dierx en een groep van docenten en (junior) onderzoekers. En niet in de laatste plaats alle betrokken ALO-studenten en de leerlingen van de scholen die uitgedaagd worden aan dit onderzoek mee te doen.

Voor meer informatie over dit project, mail Huib van de Kop: j.h.van.de.kop@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 jan 2014
Einddatum 01 jan 2020