Centre of Expertise Urban Vitality

Openbare ruimte als klaslokaal

Project

Middelbare scholieren brengen hun tijd vooral zittend door en 64% voldoet niet aan de richtlijn van 1 uur bewegen per dag. De school is de ideale plek om hun zitgedrag te verminderen. Tot nu toe richtte onderzoek naar actievere schooldagen zich voornamelijk op basisscholen. In dit project brengen onderzoekers in kaart hoe beweegvriendelijk middelbare scholen zijn en inventariseren zij manieren om de schooldag actiever te maken voor middelbare scholieren.

kinderen uit school

Een actievere schooldag kan bijdragen aan een actievere leefstijl van middelbare scholieren. Daarnaast leidt bewegen tot betere schoolprestaties (cognitieve winst) en kunnen docenten beweegactiviteiten inzetten om zogenaamde ‘soft skills’ (zoals samenwerken) aan te leren.

We weten nog zo weinig over de beste manier om middelbare scholieren in beweging te krijgen. Dit project is een eerste stap om in kaart te brengen welke mogelijkheden docenten en scholieren zelf zien om dit probleem aan te pakken.

Doel

In kaart brengen hoe beweegvriendelijk Amsterdamse middelbare scholen momenteel zijn en inventariseren welke ideeën en wensen docenten en leerlingen zelf hebben voor een actievere schooldag.

Methode

Voor dit project gebruiken onderzoekers drie methodes:

  • Een literatuurstudie naar de effecten van beweeginterventies op middelbare scholen.
  • Een vragenlijst onder docenten (zowel vak-, als lichamelijke opvoeding) om de beweegvriendelijkheid van middelbare scholen in Amsterdam in kaart te brengen en mogelijkheden voor een actievere schooldag te inventariseren.
  • Interviews met zowel docenten als leerlingen over de mogelijkheden om de schooldag actiever te maken.

Verwachte resultaten/producten

  • Inzicht in de beweegvriendelijkheid van middelbare scholen in Amsterdam.
  • Een onderzoeksverslag met aanbevelingen voor het integreren van beweegactiviteiten in het middelbaar onderwijs.
  • Een prototype les met gamification en/of spelvormen.

Maatschappelijke impact

Het inzetten op een actievere schooldag op middelbare scholen draagt bij aan de fysieke, cognitieve en sociale gezondheid van middelbare scholieren. Daarnaast hebben middelbare scholen een groot bereik, ook onder scholieren met een lage sociaal-economische status. Het project draagt dan ook bij aan het verminderen van gezondheidsverschillen in de samenleving.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het meeste onderzoek naar een actieve schooldag is uitgevoerd onder basisscholen. Binnen dit project brengen onderzoekers de wetenschappelijke kennis over de effectiviteit van beweeginterventies op middelbare scholen in kaart. Daarnaast werken zij aan een overzicht van de wensen van zowel leerlingen als docenten voor een actievere schooldag. Deze kennis hebben onderzoekers nodig om beweeginterventies voor middelbare scholen te ontwikkelen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 17 maart 2022

Project Info

kinderen uit school
Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 01 jul 2024