Centre of Expertise Urban Vitality

Dynamische Schooldag door Digitale Middelen (DSDM)

Project

Van alle leeftijdscategorieën zitten jongeren het meeste per dag: gemiddeld 10,6 uur waarvan het grootste gedeelte op school. In deze leeftijdsfase lopen vmbo-leerlingen het grootste risico op gezondheidsproblemen. Uit exploratief vooronderzoek blijken vooral mobiele applicaties veelbelovend. Binnen het DSDM-project verkennen docenten, vmbo-leerlingen en app-ontwikkelaars daarom samen de mogelijkheden om digitale technologie in te zetten voor een meer dynamische schooldag.

Schoolinterventies hebben de potentie om een diverse groep jongeren te bereiken en levenslange gezonde fysieke activiteitspatronen tot stand te brengen. Apps lijken veelbelovend, denk aan Pokemon Go, TikTok, Strava en Ommetje. De maatschappelijke relevantie is hoog: gezondheid wordt steeds belangrijker in het politieke debat.

Onderzoeker Nicky Nibbeling:

Het is een veelgehoorde klacht dat jongeren altijd maar op hun mobiel staren. De uren die ze besteden aan swipen en chatten kunnen ze ook gebruiken voor sporten of bewegen. Met ons onderzoek benutten we de mobiele telefoon van middelbare scholieren om hen in beweging te krijgen en meer sociale interactie met elkaar te hebben.

Doel

Het projectteam onderzoekt hoe een digitale beweeginterventie in en om de school eruit moet zien volgens vmbo-leerlingen en leerkrachten.

Methode

 • Fase 1: het projectteam voert literatuuronderzoek uit.
 • Fase 2: het projectteam start met participatieve onderzoeksmethodes in zoals Photovoice en focusgroepen.
  • Tijdens de Photovoice brengen vmbo-leerlingen in kaart welke elementen binnen een beweegapp hen helpen om meer te bewegen.
  • LO-docenten, schoolbesturen, maatschappelijke partners, app-ontwikkelaars en vmbo-leerlingen praten in focusgroepen over de randvoorwaarden waaraan de app moet voldoen.

Verwachte resultaten/producten

Dit project geeft inzicht in de randvoorwaarden en inhoud van een digitale interventie (mobiele applicatie) gericht op het stimuleren van meer bewegen van vmbo-leerlingen. Dit project draagt daarmee bij aan een meer dynamische schooldag. Het projectteam ontwikkelt aan de hand van de resultaten een mobiele applicatie die vmbo-leerlingen stimuleert om meer te bewegen op school.

Maatschappelijke impact

Het is nu echt tijd voor preventie! In dit project bundelen verschillende professionals hun krachten om jongeren gezonder te laten opgroeien. Daarmee is dit project ingebed in de samenleving en pakt het projectteam de maatschappelijke uitdaging aan om een gezondere leefstijl onder jongeren te bewerkstelligen en gezondheidsverschillen in de samenleving te verkleinen.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Het project levert kennis op voor middelbare scholen, gemeentes en kennisinstellingen over het gebruik van digitale middelen die vmbo-leerlingen stimuleren om meer te bewegen. Daarnaast levert dit project praktische handvatten op voor vervolgonderzoek naar het ontwikkelen van een digitale beweeginterventie voor vmbo-leerlingen.

Partners

 • Remo Mombarg (Hanzehogeschool Groningen)
 • Diederik Fit (Topscore, Gemeente Amsterdam)
 • Angelique Rozeboom (Krajicek Foundation)
 • Wilma Waterlander (Amsterdam UMC)
 • Scholengemeenschap Panta Rhei (Amstelveen)
 • Spring High (Amsterdam West)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 13 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 31 dec 2021