Centre of Expertise Urban Vitality

BioS-teams voor een Dynamische Schooldag

Project

Steeds meer basisscholen werken aan een Dynamische Schooldag: het creëren van meer beweegmomenten binnen en buiten het klaslokaal, waarbij de beweegmomenten optellen tot 60 minuten per schooldag. Groepsleerkrachten zijn enthousiast, maar geven aan dat zij hulp nodig hebben bij het coördineren en uitvoeren van alle beweegactiviteiten. Vakleerkrachten Bewegingsonderwijs pakken graag een bredere rol binnen de school, maar hebben buiten de gymzaal vaak onvoldoende tijd voor het uitvoeren van extra beweegactiviteiten. Het projectteam onderzoekt op de 7e Montessorischool in Amsterdam de inzet en het effect van Bios-teams. Elk BioS-team bestaat uit een vakleerkracht Bewegingsonderwijs en een mbo-professional Sport- en Bewegen. Samen met groepsleerkrachten geven zij vorm aan de Dynamische Schooldag.

Het projectteam voert dit onderzoek uit op de 7e Montessorischool in Amsterdam. Dit living lab biedt onderzoekers de kans om in de praktijk te experimenteren met mogelijke oplossingen. Het BioS-team werkt samen met groepsleerkrachten, partners uit de praktijk en beleidsmakers. Onderzoekers buigen zich over vragen als: Wat is er nodig om dit te laten werken? Hoe bekostigen we een BioS-team? Welke nieuwe functies onstaan er? En wat betekent dit voor de manier waarop we studenten Lichamelijke Opvoeding en mbo’ers Sport en Bewegen opleiden?

Kick Koenders, projectleider:

Een BioS-team kan zorgen voor een totaal anders ingerichte schooldag waarin de natuurlijke bewegingsbehoefte van kinderen wordt gevolgd. Dit is voor zowel leerlingen als leerkrachten een fysiek en mentaal gezondere en prettigere schooldag.

Doel

Een Dynamische Schooldag waarbij (zittend) leren en bewegen regelmatig wordt afgewisseld en kinderen elke schooldag minimaal 1 uur bewegen. Het consortium is ervan overtuigd dat een BioS-team hierbij kan bijdragen.

Verwachte resultaten

  • Fase 1: onderzoekers van het projectteam brengen de huidige situatie in kaart: welke beweegmomenten zijn er al op school? En welke rol kan het BioS-team pakken? Na afloop maken onderzoekers een eerste plan voor de inzet van het BioS-team.
  • Fase 2: het projectteam voert het plan uit en verzamelt eventuele belemmeringen en bepalende succesfactoren.
  • Fase 3: het projectteam gaat aan de slag met het ontwerpen van een aanbeveling voor het werken met een BioS-team.
  • Fase 4: het projectteam test deze aanbeveling in de praktijk en levert daarna een eindrapport op.

Verwachte maatschappelijke impact

Het werken met BioS-teams levert een bijdrage aan het neerzetten van een Dynamische Schooldag op maat. Een dag waarbij (zittend) leren regelmatig wordt afgewisseld met beweegmomenten en kinderen elke schooldag minimaal 1 uur bewegen. Ook zorgt de inzet van een BioS-team voor werkdrukverlaging van groepsleerkrachten, een meer uitdagende baan voor vakleerkrachten Bewegingsonderwijs en een beter arbeidsperspectief voor afgestudeerde mbo’ers Sport en Bewegen.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Samenwerken wordt een steeds belangrijke competentie in het onderwijs. De docent Bewegingsonderwijs focust van oudsher op de gymlessen. Met een expertise op het gebied van bewegen, is het mooi als deze professional een bredere rol pakt in de school. Door het werken in teamverband met onder andere een mbo’er Sport en Bewegen verandert het beroepsbeeld van de docent Bewegingsonderwijs en onstaan er nieuwe functies. Het living lab biedt het projectteam de mogelijkheid om te kijken wat dit oplevert.

Externe partners

  • Stichting Westelijke Tuinsteden
  • Gemeente Amsterdam
  • ROC van Amsterdam
  • Team Sportservice
Gepubliceerd door  Urban Vitality 28 november 2023

Project Info

Startdatum 02 sep 2023
Einddatum 01 mrt 2025

Contact