Centre of Expertise Urban Vitality

Dynamische Schooldag

Project

40% van de kinderen beweegt dagelijks te weinig. Investeringen in het naschoolse beweegaanbod laten zien dat kinderen wekelijks deelnemen aan sportactiviteiten, maar thuis en op school te weinig bewegen. Kinderen brengen dagelijks minimaal 5,5 uur door op school; helaas vooral zittend. Terwijl regelmatig bewegen niet alleen goed is voor hun fysieke gezondheid, maar ook een positief effect heeft op hun sociale en intellectuele ontwikkeling. In dit project werken onderzoekers samen met het consortium aan een Dynamische schooldag waarbij kinderen zittend leren regelmatig afwisselen met beweegmomenten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het is bekend dat bewegen een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Toch maakt bewegen slechts een klein deel uit van de schooldag. Op de meeste scholen spelen kinderen 2 keer per dag een kwartier buiten en gymmen zij 2 keer per week. Maar voor het ervaren van de positieve effecten van bewegen, moeten kinderen dagelijks minimaal 1 uur bewegen. Het liefst verspreid over de (school)dag. Dat betekent dat de schooldag er anders uit moet komen te zien voor kinderen. Daarom werkt het projectteam samen met een landelijk consortium aan diverse uitwerkingen van een Dynamische Schooldag op maat.

Mirka Janssen (lector):

Ik gun ieder kind een Dynamische Schooldag

Doel

Het doel van het project is om met verschillende scholen tot een Dynamische Schooldag op maat te komen. Daarnaast brengt het projectteam zowel het proces als de effecten van de Dynamische Schooldag in kaart.

Methode

Het project bestaat uit 4 werkpakketten:

 • Werkpakket 1: uitwerken van het concept Dynamische Schooldag
 • Werkpakket 2: ontwerpen en implementeren van een Dynamische schooldag op maat
 • Werkpakket 3: proces- en effectevaluatie van werkpakket 2
 • Werkpakket 4: doorwerking en het beschikbaar maken van de opgedane kennis voor de scholen, opleiders en andere geïnteresseerden

Verwachte resultaten/producten

Diverse artikelen en tools waarmee schoolteams aan de slag kunnen om een Dynamische Schooldag voor hun school te ontwerpen en te implementeren.

Verwachte maatschappelijke impact

Tijdens de schooldag ligt over het algemeen de nadruk op cognitieve leerprestaties. Binnen dit project gaan schoolteams bewust aan de slag met het invoeren van een Dynamische Schooldag. Onderzoekers verwachten dat er hierdoor meer aandacht komt voor het welbevinden van leerlingen. Het projectteam streeft ernaar dat kinderen tijdens elke schooldag minimaal 1 uur bewegen waarbij het zittend leren regelmatig wordt afgewisseld met een beweegmoment.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Dit project draagt bij aan kennis over de inzet van bewegen tijdens de schooldag en aan kennis over het implementeren van een Dynamische Schooldag op maat. Vanuit een 3-jarig begeleidingstraject mobiliseert het projectteam scholen om een eigen Dynamische Schooldag te ontwerpen, in te voeren en te borgen. Tijdens het traject monitoren onderzoekers op de deelnemende scholen de mate van implementatie en de effecten van een Dynamische Schooldag op leerlingen en leerkrachten.

Betrokken lectoraten

 • Bewegen in en om School (HvA)
 • Maatwerk in Leren en Instructie (HvA)
 • Move to Be (Fontys Hogeschool)
 • Bewegingsonderwijs en Jeugdsport (Hanze Hogeschool)

Externe partners

 • Fontys Hogeschool
 • Hanze Hogeschool
 • 21 basisscholen
 • University of Bradfort, Faculty of Health Studies
 • Universitat de Vic, Facultatd’Educació, Traducció, Esports i Psicologia
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Groningen
 • KVLO
 • Kenniscentrum Sport & Bewegen
 • Alles in beweging
 • Hoeymans Rekenen
 • Doe Vrijdag
 • Skills 2 Move

Keuzewijzer bewegingstussendoortjes

Regelmatig bewegen zou een vanzelfsprekend onderdeel van de dag voor kinderen moeten zijn. Onderstaande keuzewijzer bewegingstussendoortjes geeft daar inspiratie voor.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 30 april 2024

Project Info

Startdatum 01 jan 2024
Einddatum 31 dec 2027