Centre of Expertise Urban Vitality

Gepersonaliseerde zorg hartpatiënten met psychosociale klachten: gesprekstraining zorgprofessionals

Project

Oudere hartpatiënten met aanvullende klachten zoals somberheid of angst zijn vaak lastig te motiveren tot een gezondere leefstijl. Dit geldt ook voor hartpatiënten met een lage sociaal-economische status. Vaak staat somberheid, angst of het onvermogen om met problemen om te gaan een gezondere leefstijl in de weg. Voor zorgprofessionals ligt daar de uitdaging: de intrinsieke motivatie zoeken bij deze patiëntengroep om gezonder te gaan leven. In dit project ontwikkelen onderzoekers gesprekstrainingen voor zorgprofessionals die hartpatiënten met psychosociale problemen behandelen.

gesprekstechnieken zorgprofessionals

De zorg aan hartpatiënten, hen helpen voorkomen dat ze een tweede hartinfarct krijgen, dat staat wel goed op de rails. Maar de zorg schiet nog tekort wanneer hartpatiënten aanvullende klachten hebben, zoals psychische problemen.

Jos Dobber, onderzoeker

Leefstijlproblemen hebben grote impact op de gezondheid, dit geldt zeker voor hartpatiënten. Betekenisvolle redenen, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen voorspellen duurzame verandering. In de huidige zorg voor hartpatiënten staat vaak het medisch perspectief centraal. Zorgverleners hebben echter minder aandacht voor het perspectief van de patiënt. Juist bij hartpatiënten met veel aanvullende klachten is een persoonsgerichte benadering noodzakelijk. Door zorgprofessionals te trainen in vaardigheden zoals motiverende gespreksvoering en shared decision making, zijn zij in staat zijn beide perspectieven adequaat te combineren bij deze patiëntengroep.

Doel

  • Zorgprofessionals leren handvatten op basis van motiverende gespreksvoering en shared decision making om hartpatiënten met een complexe zorgvraag beter te begeleiden.
  • Onderzoekers ontvangen hartpatiënten met een complexe zorgvraag op Polifysiek. Hier krijgen zij gepersonaliseerde zorg bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl.

Methode

  • In fase 1 ontwikkelen onderzoekers geïntegreerde gesprekstrainingen voor zorgprofessionals op basis van motiverende gespreksvoering, shared decision making en kennis over communicatie met mensen met een lage SES.
  • In fase 2 nemen zorgprofessionals- en studenten deel aan een gesprekstraining gericht op het motiveren van oudere hartpatiënten met een complexe zorgvraag die gezonder moeten gaan leven . In het kader van de gesprekstraining analyseren onderzoekers gespreksopnames om meer zicht te krijgen in de werkzame elementen tijdens het gesprek.
  • In fase 3 start de rapportage over het project en de implementatie van de training in het bachelor- en masteronderwijs en nascholingsaanbod. Daarnaast bereiden onderzoekers een patiënt-behandelonderzoek voor naar het effect van gepersonaliseerde zorg.

Verwachte resultaten

  • Gesprekstraining voor zorgprofessionals- en studenten die deelnemen aan nascholing binnen de faculteit Gezondheid.
  • Een presentatie op een symposium (bijvoorbeeld CarVasZ).
  • Een artikel in Nederlands cardiologisch vaktijdschrift.
  • Samenwerking met relevante partners in de zorg (CardioVitaal, Amsterdam UMC).

Maatschappelijke impact

Getrainde zorgprofessionals zijn beter in staat om gepersonaliseerde zorg te bieden aan oudere hartpatiënten met een complexe zorgvraag. Hierdoor ontstaat een toename van de gezondheid bij deze patiëntengroep. Een afname van leefstijlproblemen leidt mogelijk tot een afname van zorgvraag van oudere hartpatiënten.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs en onderzoek?

De geïntegreerde gesprekstraining is breed toepasbaar. Onderzoekers doen nieuwe kennis op over de actieve ingrediënten en werkingsmechanismen van motiverende gespreksvoering en shared decision making.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 november 2020

Project Info

gesprekstechnieken zorgprofessionals
Startdatum 01 jan 2021
Einddatum 01 jan 2022

Contact

Marjolein Snaterse
Bianca Buurman
Jos Dobber