Centre of Expertise Urban Vitality

Effectieve beweegadvisering bij prostaatkanker: een stap naar optimale interactie

Project

Jaarlijks krijgen zo’n 14.500 mensen in Nederland prostaatkanker. Gelukkig is deze vorm van kanker vaak goed behandelbaar. Behandeling zorgt echter ook voor risico’s op nieuwe gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheidsklachten, depressie, erectieproblemen en/of urine-incontinentie. Voldoende beweging en gerichte training dragen bij aan het verminderen van deze klachten. Helaas ervaren patiënten diverse barrières om te voldoen aan de beweegrichtlijnen. Dit onderzoeksproject focust op het verbeteren van het beweegadvies van zorgprofessionals bij deze patiëntengroep.

Het behandelen van prostaatkanker leidt vaak tot andere gezondheidsproblemen. Bewegen en gerichte training hebben een positieve invloed op deze problemen. Mensen die behandeld worden of behandeld zijn én meer bewegen, hebben bovendien een lager risico op overlijden door prostaatkanker. Patiënten ervaren echter belemmeringen om actief te blijven waardoor ze vaak niet voldoen aan de beweegrichtlijnen. Zorgprofessionals spelen een belangrijke rol bij het beweegadvies voor patiënten met (prostaat)kanker. Zij staan positief tegenover het stimuleren van bewegen bij hun patiënten, maar geven desondanks vaak onvoldoende (effectief) advies. Ook weten zij niet altijd hoe en waarheen ze hun patiënten het beste kunnen verwijzen.

Lector Martijn Stuiver:

We weten dat bewegen bij prostaatkanker belangrijk is, maar het integreren van die inzichten in de zorg gaat moeizaam. Het onderzoek van Myrthe Joosten helpt ons een flinke stap verder in het begrijpen van de oorzaken en de manieren waarop we deze kunnen veranderen.

Doel

Inzicht krijgen in de factoren die de interactie beïnvloeden tussen patiënten met prostaatkanker en zorgprofessionals. Onderzoekers richten zich hierbij specifiek op het verbeteren van het beweegadvies van zorgprofessionals.

Methode

Dit promotietraject bestaat uit een aantal deelprojecten met verschillende deelvragen:

  1. Welke perspectieven hebben zorgprofessionals, patiënten met prostaatkanker en hun partners op bewegen?
  2. Hoe veranderen de informatiebehoefte en adviesbehoefte van patiënten met prostaatkanker tijdens het ziekte- en herstelproces en in hoeverre spelen lage gezondheidsvaardigheden een rol?
  3. Welke karakteristieken van zorgverleners spelen een rol bij beweegadvisering?
  4. In welke mate ervaren patiënten stigma? Spelen sociaal-culturele aspecten hierbij een rol en hoe beïnvloedt dit hun keuzes in beweeggedrag?
  5. Welke aspecten zijn zowel belangrijk als haalbaar voor het verbeteren van beweegadvisering van zorgprofessionals?

Lector Corine Latour:

De ene patiënt is de andere niet. Door alle inzichten over bewegen bij prostaatkanker te integreren zetten we een eerste stap. Daarna kunnen we deze inzichten op maat en gepersonaliseerd aanbieden aan patiënten. De brede en interprofessionele blik van Myrthe Joosten gaat de beweegzorg bij prostaatkanker vooruit helpen.

Verwachte resultaten/producten

  • Deze studie toont aan welke aspecten belangrijk zijn in het communiceren over bewegen.
  • Praktische aanbevelingen over hoe zorgprofessionals hun beweegadvies kunnen verbeteren.
  • Wetenschappelijke publicaties, presentaties en een proefschrift.

Maatschappelijke impact

Zorgprofessionals kunnen patiënten met prostaatkanker beter ondersteunen bij de negatieve gevolgen die zij ervaren van hun behandeling. Het implementeren van de adviezen uit dit onderzoek leidt naar verwachting tot betere gedeelde besluitvorming voor patiënten met prostaatkanker op het gebied van leefstijl. In het bijzonder voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Onderzoekers ontwikkelen kennis over communicatie met patiënten gericht op leefstijl, in het bijzonder bewegen, en de behoeften van patiënten. De opgedane kennis uit dit project maken onderzoekers beschikbaar voor opleidingen in het gezondheidsdomein en sociaal domein zoals Verpleegkunde, Fysiotherapie en Geneeskunde en voor bij- en nascholing. Daarnaast verspreidt het projectteam de kennis uit dit onderzoek onder docent-onderzoekers binnen beide domeinen.

Externe partners

  • Antoni van Leeuwenhoek
  • Prostaatkankerstichting
Gepubliceerd door  Urban Vitality 15 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 01 sep 2028

Contact

Lonneke van de Poll
Emiel Krahmer