Centre of Expertise Urban Vitality

ZieZO meten: Zinvol meten in de Zorgpraktijk

Project

Het is belangrijk dat zorgprofessionals meetinstrumenten doelgericht selecteren, zinvol gebruiken en de uitkomsten (data) juist interpreteren. Dit gebeurt helaas nog onvoldoende. Zorgopleidingen van verschillende hogescholen in Nederland hebben de behoefte om het onderwijs over meetinstrumenten te verbeteren door het delen van leermaterialen en kennis. Het projectteam van ‘ZieZo meten’ ontwikkelt daarom een online open collectie van leermaterialen over zinvol meten in de zorgpraktijk.

De doelgroep van de online open collectie bestaat uit hbo-docenten van medische en paramedische opleidingen, op bachelor-én masterniveau. Denk aan de opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Biometrie, Voeding en Diëtetiek, Management in de Zorg en Mondzorgkunde. Studenten van zorgopleidingen, zorgprofessionals en instellingen voor bij- en nascholing kunnen deze leermaterialen ook gebruiken.

Na de lancering willen we de online open collectie blijven uitbreiden en verwelkomen we bijdragen van en samenwerking met docenten en instellingen uit het gezondheidszorgonderwijs.

Doelen

 • Een open collectie bijeenbrengen van hoogwaardige en breed gedragen online leermaterialen. Zorgopleidingen kunnen deze leermaterialen inzetten bij lessen over zinvol meten in de zorgpraktijk.
 • Een actieve vakoverstijgende community opzetten die bestaat uit hbo-docenten van zorgopleidingen in Nederland. Deze docenten kunnen leermaterialen delen, ervaringen uitwisselen en een bijdrage leveren aan het onderhouden, uitbreiden en verduurzamen van de collectie leermaterialen.

Methode

 • Stap 1: het ontwikkelen van een visiedocument met daarin:
  • de eindcompetenties van de student over het gebruik van meetinstrumenten in de zorgpraktijk
  • de visie op de kwaliteit van het leermateriaal
  • een overzicht van de relevante leerstrategieën en -methoden
 • Stap 2: het ontwikkelen van een beroepsvocabulair dat termen en concepten bevat over zinvol meten in de zorgpraktijk (vakjargon). Dit vocabulaire maakt het voor het projectteam mogelijk een goede index op te stellen voor het makkelijk vindbaar maken van leermaterialen.
 • Stap 3: het optimaliseren van de collectie en deze beschikbaar stellen via SURFsharekit.

Verwachte resultaten/producten

 • Een Nederlandstalige open online collectie van leermaterialen over zinvol meten in de zorgpraktijk.
 • Een actieve community van docenten die gebruikmaken van de ontwikkelde leermaterialen, ervaringen uitwisselen, leren van elkaar en bijdragen aan het onderhouden en uitbreiden van de verzameling leermaterialen.
 • Een onderhoudsplan voor gebruik van de open collectie.

Verwachte maatschappelijke impact

Hbo-docenten kunnen met deze open source informatiebron gebruik maken van elkaars best-practices. Het projectteam verwacht dat dit de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van meten in de zorg versterkt en dat docenten efficiënter omgaan met het gebruik en de ontwikkeling van leermaterialen.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

Belangrijkste thema’s binnen de community ZIeZO meten:

 • selecteren van een geschikt meetinstrument (diagnostisch, prognostisch, evaluatief)
 • klinimetrische eigenschappen van meetinstrumenten (betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit, etc.)
 • interpretatie en gebruik van en communicatie over meetresultaten
 • borgen van doelgericht en betekenisvol meten in de praktijk
 • (door)ontwikkelen van een meetinstrument

Update project ZieZo Meten

Het projectteam is gestart met het samenstellen en standaardiseren van de collectie leermaterialen. Bekijk het voorlopige resultaat op ZIeZO Meten | Edusources. De ZieZO community blijft de collectie uitbreiden en verwelkomt bijdragen van en samenwerking met docenten en instellingen uit het gezondheidszorgonderwijs.

Externe partners

 • Zuyd Hogeschool
 • Fontys Hogescholen
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool NCOI
 • Pro Education B.V.
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
Gepubliceerd door  Urban Vitality 14 december 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 apr 2024

Contact

Marjolein Snaterse