Centre of Expertise Urban Vitality

GAOW - Gezond Actief Ouder Worden

Project

Gezond Actief Ouder Worden (GAOW) is een wijkgericht, gezondheidsbevorderend groepsprogramma door en voor thuiswonende ouderen. Het programma stimuleert deelnemers om bewust en actief om te gaan met ouder worden. Zij wisselen ervaringen en kennis uit en verkennen mogelijkheden bij zichzelf en in hun eigen woon- en leefomgeving om zo lang en prettig mogelijk thuis te blijven wonen.

Het GAOW-programma bestaat al een aantal jaar en blijft zich door ontwikkelen. Sinds 2018 worden de deelnemende groepen ondersteund door een senior (een vrijwilliger die GAOW geschoold is) en een beroepskracht (meestal een ergotherapeut).

Een pilot West Ouder Wijzer (WOW) was voor het Stadsdeel West aanleiding om senioren te vragen twee nieuwe pilotgroepen op te zetten. Deze senioren hebben als maatschappelijk ondernemer de verantwoordelijkheid voor de laatste stap in de implementatie. Dit doen zij samen met een beroepskracht en onderzoekers van het GAOW-project.

Doel

Het implementeren van het GAOW-project; een laagdrempelig, wijkgericht gezondheidsbevorderend groepsprogramma dat ouderen ondersteunt om zo lang en prettig mogelijk thuis te blijven wonen in hun eigen buurt.

Methode

Een responsieve evaluatiemethode waarbij kleinschalig onderzoek plaatsvindt dat rekening houdt met de sterk wisselende context van de locaties van de GAOW-groepen.

Verwachte resultaten

  • Actualisering publicatie Gezond Actief Ouder Worden (2020)
  • Vernieuwing post-hbo cursus (2020)
  • Afronding en publicatie GAOW-toolkit (2019)
  • Voorbereiding aanvraag goed beschreven interventie (2020)
  • Vooronderzoek naar aanpassing van het programma gericht op andere doelgroepen (mensen met niet-aangeboren hersenletsel) (2020)

Wat draagt het GAOW-project bij aan praktijk en onderwijs?

  • Studenten van de opleiding Ergotherapie kunnen afstuderen op het GAOW-project.
  • Docenten gebruiken de GAOW-toolkit als lesmateriaal binnen de opleiding Ergotherapie.
  • Beroepskrachten en senioren (oudere vrijwilligers) ontwikkelen hun nieuwe rol in de participatiesamenleving, gericht op het (pro-)actief voorkomen van achteruitgang in het functioneren en het versterken van veerkracht en eigen regie van ouderen.
  • Inzicht in groepsondersteuning door een duo van een beroepskracht en een senior als vrijwilliger.
  • Inzicht in samenwerking op wijk-/ buurtniveau tussen informeel en formeel.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 22 november 2019

Project Info

GAOW - Gezond Actief Ouder Worden
Startdatum 01 nov 2018
Einddatum 01 dec 2020

Contact

Fenna van Nes