Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

GAOW - Gezond Actief Ouder Worden

Project

Gezond Actief Ouder Worden (GAOW) is een wijkgericht, gezondheidsbevorderend groepsprogramma door en voor thuiswonende ouderen. Het programma stimuleert deelnemers om bewust en actief om te gaan met ouder worden. Zij wisselen ervaringen en kennis uit en verkennen mogelijkheden bij zichzelf en in hun eigen woon- en leefomgeving om zo lang en prettig mogelijk thuis te blijven wonen.

Het GAOW-programma bestaat al een aantal jaar en blijft zich doorontwikkelen. Sinds kort worden de deelnemende groepen ondersteund door zowel een senior, een vrijwilliger die GAOW geschoold is - als een beroepskracht, meestal een ergotherapeut.

Doel

Het doorontwikkelen van het GAOW-project; een laagdrempelig, wijkgericht gezondheidsbevorderend groepsprogramma dat ouderen ondersteunt om zo lang en prettig mogelijk thuis te blijven wonen in hun eigen buurt.

Methode

Een responsieve evaluatiemethode waarbij kleinschalig onderzoek plaatsvindt dat rekening houdt met de sterk wisselende context van de locaties van de GAOW-groepen.

Verwachte resultaten

 • Actualisering publicatie Gezond Actief Ouder Worden (2019)
 • Verslag pilot West Ouder Wijzer (2018)
 • Verslag drie groepen in de OBA (2019)
 • Vernieuwing post-HBO cursus (2019)
 • Artikel/ verslag landelijke bijeenkomst lerend netwerk GAOW (2018)
 • Afronding en publicatie GAOW toolkit (2019)

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk en het onderwijs?

 • Studenten van de opleiding Ergotherapie kunnen afstuderen op het GAOW-project.
 • Docenten gebruiken de GAOW-toolkit als lesmateriaal binnen de opleiding Ergotherapie.
 • GAOW onderzoek bereidt beroepskrachten en senioren (oudere vrijwilligers) voor op hun nieuwe rol in de participatiesamenleving, gericht op het (pro-)actief voorkomen van achteruitgang in het functioneren en het versterken van veerkracht en eigen regie van ouderen.
 • Kennis over de competenties ‘ondersteunen en versterken’ en ‘wijkgericht werken’.
 • Inzicht krijgen in groepsondersteuning door een duo van een beroepskracht en een senior als vrijwilliger.
 • Inzicht krijgen in samenwerking  op wijk-/ buurtniveau tussen informeel en formeel.
 • Inzicht krijgen in pro-actieve gezondheidsbevorderende werkwijze.
Gepubliceerd door  Urban Vitality 11 juli 2019