Centre of Expertise Urban Vitality

Ziekte en Herstel

Bij patiënten zorgt de ziekte zelf, maar ook inactiviteit en onvoldoende voedingsinname voor verlies van spiermassa en functionaliteit. Ondervoeding, sarcopenie, kwetsbaarheid en sarcopene obesitas verergeren de ziektetoestand en vertragen het herstel. Goed eten en voldoende bewegen tijdens ziekte vraagt om een multidisciplinaire en transmurale aanpak, met een centrale rol voor de patiënt.

Project

 • ProIntens: zorgpad intensieve diëtetiek voor ondervoede oudere ziekenhuispatiënten voor het verbeteren eiwitinname en fysiek functioneren. Onderzoekers ontwikkelden app eiFIT .

Onderzoek met samenwerkingspartners

 • Amsterdam UMC:
  • Onderzoeken op de Intensive Care
  • RITME : beweeginterventie voor oudere kwetsbare patiënten die een TAVI ondergaan
  • RADICES: The effect of exeRcise And Diet on quality of life in patients with Incurable Cancer of Esophagus and Stomach (start binnenkort)
  • OPRAH : voeding en beweegbehandeling rond een oncologische operatie
  • E-TOP: digitale informatieondersteuning voor ouders van zeer vroeggeboren kinderen
 • WUR, HAN, HHS en Hanzehogeschool: Dietetics Building the Future
 • InHolland: PLINT (ondervoeding bij thuiswonende ouderen)
 • VU en UvA: metabole problematiek, anabole resistentie bij inactiviteit en inflammatie
 • Reade: Plants for Joints (leefstijlprogramma op basis van een plantaardig voedingspatroon, beweging en stressmanagement voor reumatische aandoeningen)
 • Diëtisten Nierziekten Nederland: Voeding & beweging bij nierziekten (essentiële combinatie voor voedingstoestand, fysiek functioneren en kwaliteit van leven van patiënten met nierfalen)

Aan deze projecten werken mee:

Gepubliceerd door  Urban Vitality 15 mei 2023