Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

VERTROUWEN ALS BASIS VOOR ONDERZOEK WIJKECONOMIE

Inclusieve Wijkeconomie Zuidoost

Project

“Als je echt iets van elkaar wil leren over de wijkeconomie van Zuidoost, heb je het vertrouwen van de ondernemers nodig” Dit was de boodschap van Wander Meulemans tijdens de bijeenkomst over inclusieve wijkeconomie. Het lectoraat gedifferentieerd HRM en het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek organiseerde de bijeenkomst op basis van de twintig bewoners en ondernemersgroepen uit Stadsdeel Zuidoost.

Vertrouwen speelt een belangrijke rol. Vertrouwen in eigen kwaliteiten, in mede-ondernemers maar ook vertrouwen in het HvA-onderzoek over wijkeconomie. Voor de onderzoekers van het lectoraat was de opbouw van dit vertrouwen essentieel om in gesprek te komen over de kwetsbaarheid en kansen van de wijkeconomie in Amsterdam Zuidoost. Via sleutelpersonen verkenden zij de contouren van allerlei economische activiteiten. Binnen het onderzoek gaat wijkeconomie namelijk niet alleen over formele en informele economie maar ook over betaald en onbetaald werk. Zo werd er contact gezocht met de winkeliers uit de Amsterdamse Poort, medewerkers van de pop-up store, het buurtvrouwennetwerk, culturele ondernemers, koks van de World of Food en de lokale huiswerkbegeleiders, mantelzorgers en ouderen-vrijwilligers.

Het eerste contact was gemakkelijk gelegd maar om echt in gesprek te komen hadden de ondernemers en bewoners het vertrouwen nodig dat het onderzoek daadwerkelijk ook iets zou opleveren. De ondernemers hadden behoefte aan ondersteuning bij een businessplan en bedrijfsadministratie maar ook aan extra handjes bij bijvoorbeeld de Avondvierdaagse. Het was mooi om te zien dat sommige groepen het gesprek op zichzelf al als een tegenprestatie zagen aangezien er een mogelijkheid werd geboden met elkaar in gesprek te gaan over de wijkeconomie. 

In een worldcafé setting gingen bewoners, ondernemers en ambtenaren na de pauze met elkaar in gesprek. De rode draad was het zichtbaar maken van het menselijk potentieel binnen en buiten de wijk. De aanwezigen gaven aan dat bewoners zich niet altijd bewust zijn van elkaars vakmanschap, talent en diversiteit daarin. Binnen de wijk werden onder andere kansen gezien op het gebied van de circulaire economie, de 24 uurseconomie, de horeca en het openbaar vervoer.

Ook buiten de wijk zijn er mogelijkheden. Zo mag Zuidoost zou zich nadrukkelijker profileren voor toeristen en bezoekers, die naar de grote evenementen rondom de Amsterdam Arena komen om vervolgens de wijk weer te verlaten. Daarnaast zouden bewoners ook buiten de wijk hun kwaliteiten kunnen inzetten om zo meer koopkracht binnen de wijk te creëren.

Uiteindelijk sloot HvA student  Shamma Brempong de bijeenkomst af door in een vlammende performance alle emoties, dromen, teleurstellingen maar ook de wilskracht te verwoorden die uit de verhalen van het onderzoek naar voren kwamen.

Het onderzoek inclusieve Wijkeconomie maakt onderdeel uit van Fieldlab Zuidoost, een samenwerking van Zuidoost Partners, Hogeschool van Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het lectoraat gedifferentieerd HRM  en het lectoraat Culturele en sociale Dynamiek.

Gepubliceerd door  Urban Management 4 april 2017