Urban Governance and Social Innovation

Gevoelskaart H-buurt

Opzoek naar de verbinding van fysiek en sociaal

Project

In de H-buurt worden komende jaren grote fysieke investeringen gepleegd om de leefomgeving te verbeteren. De Rechte H-buurt is een belangrijke schakel om de gebiedsontwikkelingen voor de wijk als geheel te laten slagen en aan te sluiten op de vernieuwing van de Amsterdamse Poort en N. Mandela Park. In samenwerking met het gemeentelijk projectteam hebben we daarom een set aan gevoelskaarten voor de Rechte H-buurt ontwikkeld. De kaarten bundelen signalen, sferen en ontwikkelingen op het snijvlak van de fysieke omgeving en de sociale leefkwaliteit.

De gevoelskaarten lokaliseren knelpunten en proberen een integraal beeld te geven van de plekken en routes waar een ingreep mogelijk bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken voor verschillende betrokkenen.

De gevoelskaart is een reeks kaarten die vanuit een hoog schaalniveau (de H-Buurt en omgeving) en een integrale analyse, stapsgewijs inzoomen op enkele specifieke knelpunten. De informatie van de kaarten is samengesteld op basis van interviews met bewoners en lokale maatschappelijke organisaties, de nationale leefbaarheidsbarometer en een uitgebreide ruimtelijke analyse van de buurt.

De gevoelskaart probeert door de integrale blik en beeldende manier van communicatie het gesprek tussen verschillende professionals mogelijk te maken. In die zin is het geen eindpunt, maar een startpunt, voor een betere buurt.

Gedurende het onderzoek zijn studenten van diverse opleidingen betrokken en een scala aan experts geconsulteerd zoals tijdens het event WeMakeThe.City.18

Gepubliceerd door  Urban Governance 3 juni 2020

Project Info

Startdatum 26 nov 2018
Einddatum 31 dec 2019