Urban Governance and Social Innovation

Parlevinker Community

Door ontmoeten, delen en verbinden ontstaat Parlevinkerplein

Project

De HvA onderzoekt voor de herinrichting van het Parlevinkerplein wat voor tijdelijke fysieke en programmatische interventies bijdragen tot het vormen van een ‘Parlevinker Community’.

Een publieke ruimte zoals het Parlevinkenplein in Banne Noord ontleent zijn betekenis aan zijn plaats en functie in de buurt. Van het plein zijn in de loop der jaren voorzieningen verdwenen en het wekt daardoor een desolate indruk, terwijl er veel mensen omheen wonen. De ingezette stedelijke vernieuwing van Banne Noord biedt kansen om van het Parlevinkerplein weer een aantrekkelijke inclusieve ontmoetingsplek te maken. Met het voornemen van de gemeente voor een tijdelijke invulling van het plein kunnen kansrijke ontwerpoplossingen alvast getest worden.
We analyseren met een combinatie van verschillende onderzoekstechnieken zoals observaties en straatinterviews, hoe (groepen) aanwezigen het plein gebruiken en ervaren. Dit gebeurt zowel voor als na de tijdelijke herinrichting. We gaan in gesprek met omwonenden en organisaties in de buurt, brengen hun ‘narratieve ontwerpen’ van het plein in kaart en faciliteren de uitwisseling hiervan. Met het inventariseren van de verhalen en visies van bewoners voor Banne Noord, maken we de betekenis en waarde van Parlevinker zichtbaar voor de ontwikkeling van de wijk als geheel. De leerervaringen opgedaan met het toepassen van verschillende participatiemethoden dient ter verrijking van de planvorming van Ontwikkelbuurten in Noord.

Gepubliceerd door  Urban Governance 13 februari 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2018
Einddatum 31 dec 2019

Contact

dhr. H.W. van den Hende