Urban Governance and Social Innovation

Sociale Kaart

Onderdeel van het project "Collectief aan de slag met participatie"

Project

De lectoraten Management van Cultuurverandering en Culturele en Sociale Dynamiek hebben samen met de gemeente Amsterdam en betrokken stakeholders een prototype voor een Sociale Kaart ontworpen.

Achtergrond

In de voorbereidingsfase van het fieldlab-project 'Collectief aan de slag met participatie in Amsterdam Nieuw-West: de bijdrage van bewoners en arbeidsorganisaties' is de bovengenoemde lectoraten gevraagd een voorstel te schrijven voor het ontwikkelen van een Sociale Kaart. De Sociale Kaart is een tool om data visueel weer te geven. Het is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het geeft informatie, overzicht en maakt secundaire analyse mogelijk.

De vraag die hieraan ten grondslag ligt is: Welke groepen zijn er te identificeren met betrekking tot een lage positie op de arbeidsmarkt en welke nieuwe initiatieven zijn er al?

Fieldlab breed is ons gevraagd deze zo in te richten dat ook andere projecten een plek op de Kaart kunnen krijgen (prototype).

Doelstelling

Het doel is tweeledig:

  • Voor het lectoraat HRM het vinden van enerzijds groepen bewoners met een lage positie ten opzichte van de arbeidsmarkt en anderzijds nieuwe initiatieven. Deze vindplaatsen zijn weergegeven op een Sociale Kaart. Het geeft overzicht, helpt bij het categoriseren van groepen en helpt bij het leggen van contact in de buurt.
  • Voor het gehele fieldlab een prototype van de Sociale Kaart ontwikkelen, waarin ook andere projecten dan HRM hun data visueel kunnen weergeven. Hierin is rekening gehouden met de mogelijkheid tot verschillende categorieën voor secundaire analyse. Dit prototype wordt verder doorontwikkeld in overleg met de verschillende projectleiders.

Urban Management

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 01 nov 2014
Einddatum 01 mrt 2015

Contact

Stephanie Verdoolaege
Eltje Bos
Djimo van Berlo
Deirdre Colenbrander