Urban Governance and Social Innovation

De klimaatbestendige wijk

Onderzoek naar klimaatadaptatie in fieldlab Oost

Project

Het is lastig om steden klimaatbestendig in te richten: niet alle partijen zien het als een urgent probleem, partijen kunnen andere belangen hebben, en bewoners accepteren de doorzettingskracht van overheden niet meer.

wateroverlast in de wijk

De overheid wordt steeds afhankelijker van andere partijen voor het bereiken van haar doelen, zowel wat qua kennis als financiën: hoe kan ervoor worden gezorgd dat bedrijven, bewoners, belangenorganisaties en verschillende overheden tot effectieve maatregelen komen om wijken klimaatbestendig te maken?

Deze vraagstukken worden onderzocht in Fieldlab Oost.

Contact: Dr. Jeroen Kluck (Lector Water in en om de Stad) j.kluck@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 09 nov 2015

Contact