Urban Governance and Social Innovation

KIJK! EEN GEZONDE WIJK

Onderzoek in fieldlab Nieuw-West

Project

De gezondheid van bewoners is afhankelijk van veel verschillende aspecten in een wijk. Maar hoe kom je erachter hoe het met deze aspecten is gesteld? In dit project staat de wijkschouw centraal. Wijkschouw is het kritisch bekijken van een wijk om te zien waar de wijk goed scoort en waar nog knelpunten zitten. We gebruiken de app technologie om hier zo veel mogelijk mensen bij te kunnen betrekken.

Wijkschouw in Nieuw-West

Het project heeft de volgende doelen:

  1. Mensen activeren bij het gezonder maken van hun wijk. Wij dragen hierdoor bij aan het versterken van de zelfredzaamheid van bewoners.
  2. Meer en betere informatie over gezondheidsaspecten van de wijk te verzamelen, met en voor bewoners.

In het actiegerichte onderzoek ontwerpen we, met professionals en bewoners, een procesaanpak en een instrument, te weten een participatieve wijk-app voor de smartphone. Deze app testen we nauwkeurig, waarbij de ervaring van bewoners voorop staat. Daarnaast werken we aan een aanpak om ook mensen die geen app willen of kunnen gebruiken zoveel mogelijk te betrekken en te activeren.

Het project heeft een looptijd van drie jaar en is gestart in oktober 2014. In 2016 is een eerste versie van de app gepresenteerd, evenals een protocol voor toepassing met wijkbewoners. Ook ontwikkelen we een dataplatform waar alle gegevens die bewoners aandragen opgeslagen kunnen worden, maar ook weer aan de bewoners gerapporteerd kunnen worden. Daarnaast streven we naar versterking van de zelfredzaamheid en de gezondheidsvaardigheden van bewoners door hier in alle activiteiten aandacht aan te besteden. De bewoners staan immers voorop!

Eind oktober en begin november 2015 vonden binnen het project Kijk! een gezonde wijk SIM sessies plaats in Slotermeer. SIM staat voor ‘structured interview matrix’ en is een methode om op een systematische manier data te verzamelen uit een grote groep mensen over hun kennis en ervaringen. In project Kijk! een zeer toepasbare methodiek omdat in tegenstelling tot een focusgroep er wel 40 deelnemers per keer kunnen deelnemen en alle aanwezigen aan het woord komen met even veel inbreng.

Tijdens een SIM sessie wordt de totale groep deelnemers verdeeld over 4 subgroepen. Iedere groep heeft een concreet thema met hoofdvraag waarover ze leden uit andere subgroepen moeten interviewen. Wij kozen ervoor de clusters die we geformuleerd hebben voor de wijkscans ook hiervoor te gebruiken. De volgende hoofdvragen werden per subgroep verdeeld:

  • Hoe ziet een gezond Slotermeer eruit?
  • Van welke hulp en ondersteuning kun je in een gezond Slotermeer gebruik maken?
  • Wat maakt Slotermeer tot een gezellige wijk of een wijk waarin je je thuis voelt?
  • Wat doen mensen in een gezond Slotermeer?

Er hebben ongeveer 70 bewoners deelgenomen aan de SIMs. Hoewel mensen wat afwachtend binnen kwamen en het spannend vonden waren de reacties zeer enthousiast. Mensen vonden het leuk om over hun wijk in relatie trot gezondheid na te denken en nieuwe contacten aan te gaan met buurtgenoten. Naar mate de tijd vorderde kregen ze steeds meer plezier in het zelf interviewen en geïnterviewd worden. De resultaten van de interviews werden eerst in de eigen groep teruggekoppeld. Daarna werden alle uitkomsten plenair teruggekoppeld aan de gehele groep.

Net als uit de wijkscans werd wederom duidelijk dat bewoners veel waarde hechten aan sociale contacten en dat graag nog meer in hun wijk terug zouden willen zien. Dit zou al kunnen beginnen met simpelweg met het groeten van elkaar op straat. De data en resultaten van de SIMs worden momenteel uitgewerkt en naast de resultaten van de wijkscans gelegd. Alle uitgewerkte resultaten van de wijkscans en SIMs samen zullen eind februari bekend zijn. De resultaten van de wijkscans en SIM sessies zijn input voor de Kijk! een gezonde wijk app.

Geschreven door Aafke Hofland (onderzoeker/coördinator project kijk! een gezonde wijk)

Minister Kamp probeert KIJK! een gezonde wijk app

Onderzoeksproject Fieldlab Nieuw-West op Innovation Expo 2016

Het onderzoeksproject KIJK! een gezonde wijk was aanwezig op de hogescholen beurs binnen de Innovation Expo 2016 in Amsterdam. Tussen alle technologisch innovatieve onderzoeken was het project uit fieldlab Nieuw-West uniek op het gebied van sociale innovatie. Op de beurs presenteerden de HvA onderzoekers de ontwikkelde participatieve app, die mede door de bewoners tot stand is gekomen. Minister Henk Kamp die de beurs bezocht was zeer geïnteresseerd in de mobiele KIJK! app en had bijzondere waardering voor het doel: de wijk gezonder maken en buurtbewoners daarbij betrekken.

Met de app kunnen buurtbewoners interactief aan de slag met gezondheidsaspecten in hun eigen wijk. Ze beoordelen individueel hoe ze hun buurt ervaren en verdienen daarmee punten. Verder krijgen ze via de app opdrachten om interactief de buurt in te gaan en daarbij nieuwe buurtgenoten te ontmoeten. Het unieke aan dit concept is dat ze bij de ontwikkeling zijn betrokken en ook bij de ontwikkeling van een website voor de gezonde wijk.

De Expo met 200 exposanten vanuit Green deals en Topsectoren, werd bezocht door vele Europese ministers in het kader van de Eurotop. Maar ook was er een Nederlandse delegatie waaronder Melanie Schultz van Haegen. De officiële opening werd gedaan door Mark Rutte en minister Henk Kamp opende een bio-based huis en vervolgens bezocht hij de stand van KIJK! een gezonde wijk waar hij in gesprek ging met de onderzoekers en de KIJK! app testte.

Minister kamp test de app uit op de Innovation Expo 2016

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Governance 17 mei 2018

Project Info

Startdatum 01 dec 2014
Einddatum 01 dec 2017

Contact

Aafke Hofland