Urban Governance and Social Innovation

Wijkeconomie

Project

In de formele statistieken wordt Zuidoost neergezet als een stadsdeel met relatief veel werkeloosheid, vooral onder jongeren. In delen leeft een derde van de bevolking zelfs onder het bestaansminimum. Maar achter de cijfers schuilen ook verhalen van mensen met verschillende culturele achtergronden die juist hier samenkomen om te pionieren met nieuwe vormen van economie waar de stad van kan leren (Arrival city; Saunders, 2011).

Markt in Amsterdam Zuidoost

Informele economie

Er zijn relatief veel starters en ZZP’ers en is sprake is van een bloeiende informele economie. De vraag is dus hoe de economie van de wijk er echt uit ziet, welke (on)mogelijkheden biedt de wijk voor bewoners om voor zichzelf en voor hun naasten een beter leven te creëren en vooral, hoe zien bewoners dit zelf? In dit project onderzoeken we hoe we een florerende wijkeconomie kan ontstaan die naast economische welvaart ook sociale inclusiviteit bevordert.

Realistisch beeld creeren

Daarvoor is het nodig te weten hoe de bewoners en lokale ondernemers van het kleurrijke Amsterdam Zuidoost hun eigen economie op dit moment vormgeven en waar ze tegenaan lopen waarbij niet alleen de bekende typen van bedrijvigheid, maar ook nieuwe vormen van informele bedrijvigheid zijn vervlochten. En wat is er nodig om de ontwikkeling van (netwerken van) bewoners en lokale ondernemers te versterken en daarmee de leefbaarheid en vitaliteit van de wijk? Met dit project willen we een realistisch beeld ontwikkelen dat handvatten biedt voor lokale beleidsmakers en bedrijven die zich willen verbinden aan de economie van de wijk.

Daarnaast willen we een aantal interventies ontwikkelen in gericht op de individuele ondersteuning van burgers en ondernemers en op beleidsmatig en organisatorisch niveau.

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 05 nov 2015

Contact

Martha Meerman