Urban Governance and Social Innovation

De Keukentafel Nieuw-West

Project

‘De Keukentafel’ is een multidisciplinair programma waarbij HvA studenten 15 weken lang ondersteuning bieden aan een gezin. Er wordt gefocust op het creëren van een goede thuis-leeromgeving en op (schoolse) vaardigheden.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De eerste zeven weken staan in het teken van het ondersteunen van het kind. Daarna gaan de ouders meer participeren in het project en is het de bedoeling dat de ouder geleidelijk de rol van de student overneemt. Het creëren van een goede thuis-leeromgeving vraagt echter om meer dan alleen helpen met schoolwerk. Het gaat in deze context om het gezinsleven in z’n geheel.

Onderzoek

In het programma ‘de Keukentafel’ wordt het gezin vanuit deze brede invalshoek begeleid door studenten uit verschillende domeinen in samenwerking met de basisscholen en diverse organisaties uit de wijk. Binnen dit programma wordt er, in samenwerking met het lectoraat Urban Education, onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het kind, de betrokkenheid en de zelfredzaamheid van de ouders en het creëren van een leeromgeving binnen het gezin. Tevens kunnen binnen het programma thema’s zoals armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, werkgelegenheid, maatschappelijke participatie, etc. aan bod komen.

Effectiviteit meten

Het programma ‘de Keukentafel’ is een onderdeel van fieldlab Nieuw-West. Binnen het fieldlab worden (praktijk)onderzoek en experimenten uitgevoerd die bijdragen aan het stadsdeel en haar bewoners. Bij het Fieldlab-onderzoek gekoppeld aan ‘de Keukentafel’ wordt er gekeken naar de effectiviteit van het programma op de deelnemende gezinnen en de fysieke leeromgeving. Door het afnemen van verschillende vragenlijsten bij zowel de ouders, het kind als de leerkracht op twee verschillende momenten (aan het begin en aan het einde van het traject), wordt getracht inzicht te geven in de opbrengsten van het programma voor het gezin. In totaal ondersteunen en monitoren de studenten en onderzoekers dit studiejaar ongeveer zestig gezinnen.

Daarnaast zullen studenten van de minor Diversity in Urban Education onderzoeken hoe de eerstejaars stagiaires de communicatie met ouders en kinderen ervaren en wat zij er zelf van leren. Tevens worden er workshops en bijeenkomsten aangeboden voor de ouders door studenten van Toegepaste Psychologie. Vanuit de minor Management van Cultuurverandering worden de eerstejaarsstudenten getraind hoe een leercultuur thuis kan ontstaan. Ook de studenten van de BOOT-spreekuren staan klaar om zowel ouders als studenten te ondersteunen bij diverse vraagstukken.

Urban Management

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De faculteiten Business en Economie, Maatschappij en Recht en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.

Gepubliceerd door  Urban Governance 5 december 2016

Project Info

Startdatum 20 okt 2014

Contact

Atze van den Bos

Locatie

Buurtcampus Nieuw-West

Albardakade 3

1067 DD Amsterdam