Urban Governance and Social Innovation

Collaborative learning en wijkontwikkeling

Onderzoek in Fieldlab Oost

Project

In dit thema staat de nieuwe verhouding tussen burgers en de overheid centraal wanneer zij gezamenlijk situationele problemen proberen op te lossen.

Nieuwe verhouding tussen burgers en de overheid

‘Burgers moeten er meer zelf voor zorgen dat de buurt leefbaar wordt. De overheid wil dat bewoners meer gaan doen, zoals het onderhouden van speeltuintjes of dat mensen elkaar meer gaan ontmoeten in bijvoorbeeld buurtrestaurants, sportevenementen in de buurt etc.

Mensen moeten meer doen maar moeten ook meer ruimte pakken voor zichzelf en hebben bepaalde skills nodig. De overheid en professionals komen dan, net als de bewoners in een andere positie. Iedereen moet anders gaan opereren in de buurt. De overheid meer terughoudend en de professionals veel geschakeerder. Bewoners hebben vaardigheden nodig zoals begrip krijgen voor elkaars positie en hoe werk je samen met andere bewoners in groepen aan initiatieven.

Buurtinitiatieven

Binnen ons onderzoek kijken we binnen groepen naar de buurtinitiatieven die ze organiseren en waar ze tegenaan lopen. We kijken samen hoe deze processen gaan en reflecteren over hoe ze iets samen hebben georganiseerd. Door bepaalde gesprekken maar ook om dingen na te spelen of door elkaars positie in te nemen in rollenspelen leren we van elkaar.’

De concrete behoefte van bewoners in buurten wordt als startpunt genomen in dit experiment. Hoe zorg je dat gedeeld probleem-eigenaarschap ontstaat, hoe ga je om met machtsverschillen en hoe ontstaat wederzijds leren?

Dit vraagstuk worden onderzocht in Fieldlab Oost.

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 09 nov 2015

Contact

Pieter van Vliet
Giselle Straathof
Aafke Brinkhuijsen
Ruurd Priester