Urban Governance and Social Innovation

Bestuurskunde studenten steunen burgerinitiatief in Sumatraplantsoenbuurt

De Sumatraplantsoenbuurt staat de komende jaren in het teken van transformatie. Verschillende woonblokken zullen plaats maken voor nieuwbouw. Tijdens de transformatie zullen grote delen van de wijk veranderen in een bouwput. Dat zal de woon-leef kwaliteit niet ten goede komen. Het doel van de herstructurering is uiteraard wel om de kwaliteit van de buurt op een hoger niveau te krijgen.

Voor de opleiding Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam starten wij, Kars Gottschal en Jean-Paul Zijderveld, een project in samenwerking met BOOT Oost. Het project loopt in het tweede jaar van onze studie, waar burgerparticipatie centraal staat. In opdracht van BOOT Oost gaan wij ons oriënteren op burgerparticipatie in de Sumatraplantsoenbuurt, waar maatschappelijke thema's als sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid slecht scoren vergeleken met andere buurten in Oost. Het is belangrijk voor de buurt om de eerder genoemde maatschappelijke thema's niet uit het oog te verliezen tijdens de herstructurering van de buurt.

Ons project zal beginnen met een onderzoek naar (plannen voor) burgerinitiatieven en gesprekken met belangrijke spelers in de buurt, zoals het stadsdeel, buurtregisseur, woningbouwcorporaties en bewoners. Zij kunnen ons een goed beeld geven van de thema's die belangrijk zijn om de buurt leefbaar te houden de komende jaren. Bij de (plannen voor) burgerinitiatieven kijken we naar welke thema's en doelen de bewoners met deze initiatieven willen bereiken.

Het uiteindelijke doel van ons project is om na de oriëntatie een burgerinitiatief inhoudelijk en organisatorisch te steunen. Wij willen de buurtbewoners helpen om een initiatief uit te voeren waar zo veel mogelijk (en verschillende) buurtbewoners bij worden betrokken. Door buurtbewoners te helpen bij het creëren van draagvlak en enthousiasme voor hun initiatief kunnen de maatschappelijke thema's die spelen in de Sumatraplantsoenbuurt de beste aandacht krijgen.

Wij hopen snel in gesprek te gaan met alle betrokkenen en aan de slag te kunnen. De buurtbewoners en BOOT geven ons de ingrediënten om de Sumatraplantsoenbuurt een leefbaardere buurt te maken.

3 september 2014