Urban Governance and Social Innovation

Scale-up Amsterdam

Ruimtelijke kansen en voorwaarden

Project

De Amsterdamse techsector maakt het laatste decennium een stormachtige ontwikkeling door. Het aantal start-ups is al jaren hoog en er komen in snel tempo nieuwe bij. Een klein percentage daarvan groeit enorm hard, de zogenaamde scale-ups. De Amsterdamse techsector kent dan ook veel potentie, maar dankzij haar snelle groei dreigt ook ruimtegebrek. Met name de binnenstad, waar veel scale-ups zich vestigen, komt verder onder druk te staan. Met een interdisciplinair team van Urban Management onderzoekers maken we inzichtelijk hoe scale-ups zich door de stad heen bewegen en welke ruimtelijk-economische strategieën kunnen werken om de snelle groei van de Amsterdamse techsector te blijven faciliteren.

Amsterdamse tech scale-ups in kaart

We weten nog niet veel over de manier waarop de snelle groeiers hun uitbreiding faciliteren. Aan welk type vestigingsmilieus geven ze de voorkeur en waarom? Welke knelpunten ervaren ze bij uitbreiding? Kiest het bedrijf voor concentratie op één locatie, of liever voor meerdere vestigingen? En waar wordt die keuze op gebaseerd? Welke rol spelen coworking spaces als flexibele capaciteit voor dit soort bedrijven?

Om dergelijke vragen te onderzoeken voerden wij een beknopte literatuurstudie uit, gevolgd door een analyse van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Doormiddel van het verzamelen van kwantitatieve data uit de Dealroom.co database zijn de vestigingspatronen van 68 Amsterdamse scale-ups in kaart gebracht. Interviews met 9 interviewpartners, variërend van de CEO’s van scale-ups tot vastgoedexperts gaven meer inzicht in de retoriek achter het kiezen voor een bepaalde locatie.

Het vatten van zowel de globale vestigingspatronen als de overwegingen die scale-ups maken in de keuze voor een locatie geeft de Gemeente Amsterdam concrete aanwijzingen om de Amsterdamse tech-sector te blijven accommoderen in haar groei. Zij kunnen met zulke inzichten beter inspelen op de ruimtelijke behoeftes van ondernemers zelf en deze overwegingen meenemen in de ontwikkeling van groeiende kantoorgebieden als de Riekerpolder en de Houthavens. De ontwikkeling van deze gebieden speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ruimtegebrek voor snelgroeiende bedrijven en het verlichten van druk op de Amsterdamse binnenstad.

Betrokken onderzoekers en partners

Omdat dit onderzoek zich begeeft op het raakvlak van ruimte, economie en innovatie werken we met een interdisciplinair onderzoeksteam bestaande uit Willem van Winden, Ingrid Wakkee, Darren Sierhuis, Burcu Kör, Paul Grijsbach en Louis de Carvalho. Veder werken we nauw samen met verschillende onderdelen van de Gemeente Amsterdam waaronder: Economische Zaken, Ruimte & Duurzaamheid en Startup Amsterdam.

Een door ons te publiceren rapport zal hen voorzien van adviezen om de Amsterdamse tech-sector te blijven accommoderen in haar groei.

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 februari 2020

Project Info

Startdatum 01 okt 2019
Einddatum 31 dec 2019