Urban Governance and Social Innovation

Toekomstplannen jongeren

Project

Hoe denken Amsterdamse jongeren na over hun toekomst? En hoe kunnen ze daarbij het beste worden ondersteund? Dit zijn centrale vragen in het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren, een praktijkonderzoek waarin de Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam en een tiental organisaties in de stad samenwerkten aan het toekomstperspectief van jongeren. Met als doel om tot concrete handvatten te komen waarmee jongeren samen met professionals kunnen werken aan hun toekomst.

Verhalenbundel Toekomst met Verleden

In het Fieldlab volgden ruim honderd jongeren workshops storytelling, waarin zij werden getraind in het maken en uitdragen van hun persoonlijke verhaal over hun verleden, heden én toekomst. Zeven jongeren spraken we gedurende een jaar lang intensiever. De gesprekken met deze jongeren verwerkten we in persoonlijke levensverhalen die in een verhalenbundel zijn uitgebracht.

Eindrapportage & Handreiking Toekomstgericht werken

De workshops en gesprekken met de jongeren gaven ons hun perspectief op toekomstgericht werken. Dat perspectief bespraken we met professionals die de deelnemende jongeren begeleiden. Professionals gaven hun reflecties vanuit de praktijk en deelden hun inzichten omtrent toekomstgericht werken onderling in het Leernetwerk Toekomstgericht Werken. De inzichten van de workshops storytelling, de gesprekken met de jongeren, de reflecties van professionals en het Leernetwerk Toekomstgericht Werken, gecombineerd met wetenschappelijke inzichten vanuit de literatuur, hebben geleid tot een onderzoeksrapportage. Hiervan een afgeleide is de Handreiking Toekomstgericht werken voor de doelgroep van professionals die met jongeren werken. In de handreiking staan de succesfactoren van toekomstgericht werken samengevat en wordt ingezoomd hoe je als professional praktisch aan de slag kunt met toekomstgericht werken.

Toekomstgericht werken vraagt van professionals om jongeren echt te leren kennen. Hun achtergronden, ervaringen, eigenschappen, talenten en behoeften. Gezamenlijk werken aan de toekomst begint bij aandacht, de juiste snaar raken en vertrouwen opbouwen. Of in de taal van de jongeren die we spraken: ‘ik laat mensen mij pas helpen, als ik overtuigd ben dat die persoon mij echt helpen wil’. Toekomstgericht werken vraagt om het verkennen en uitstippelen van wat komen gaat met aandacht voor de weg die jongeren al hebben afgelegd en de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevinden. En deze lessen hopen we met de verhalenbundel, handreiking en de rapportage mee te kunnen geven. We hopen dat dit bijdraagt aan toekomstgericht denken én doen in de ondersteuning aan jongeren.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Governance 19 november 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2016
Einddatum 31 okt 2020