Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

HOUSE OF SKILLS

Leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam

Project

Mensen werken steeds vaker in kortere en flexibelere dienstverbanden en switchen hierdoor sneller van werk én van sector. Tegelijkertijd verandert het werk in rap tempo en verdwijnen sectoren, terwijl er tegelijkertijd nieuwe banen ontstaan. Kortom, de arbeidsmarkt verandert.

House of Skills is een living lab onder leiding van de gemeente Amsterdam en zestien betrokken partners. Doel van het House of Skills is duurzame inzetbaarheid te creëren voor de lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam. Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation is een van de trekkers van het House of Skills. Zo zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het business model van het House of Skills.

House of Skills richt zich op een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Hierdoor is het essentieel dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking de mogelijkheden heeft en krijgt om zich tijdig én regelmatig te ontwikkelen.

Instrumenten

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld voor skillsgerichte loopbaanontwikkeling, zoals de Paskamer, het platform Mijnhouseofskills, het Skillspaspoort, de Werkvloer en Loopbaancoaching. Met deze instrumenten krijg je meer inzicht in je kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, vanuit een skillsbenadering.

Transferpunten

Ook is een aantal Transferpunten opgestart, gericht op het faciliteren van werk-naar-werktrajecten voor werkenden en werkzoekenden in krimpsectoren (luchtvaart, horeca) naar groeisectoren (zorg, duurzame bouw, IT).

Doelgroep

House of Skills is een leer-, experimenteer- en matchingscentrum voor met name lager- en middelbaar opgeleiden in de Metropoolregio Amsterdam die:

  • werkzaam zijn in een groeisector;
  • werken in een sector die bedreigd wordt door verlies aan banen;
  • korter dan 1 jaar werkloos zijn;
  • een eenmanszaken hebben en/of zzp-er zijn.

De HvA is met meerdere lectoraten en opleidingen actief in het House of Skills. Alex Straathof (lector Management van Cultuurverandering) is plaatsvervangend directeur House of Skills. Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation is samen met de gemeente Amsterdam een van de trekkers van House of Skills.

Samenwerkingspartners
Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, Novacollege, Hogeschool Windesheim, Universiteit van Amsterdam, FNV, James (gelieerd aan CNV), Manpower, Randstand, UWV, Techniekraad Noord-Holland, Deloitte en de regionale en lokale overheden samenwerkend in het Platform Economie Metropoolregio Amsterdam.

Onderwijs
Achttien opleidingshuizen in de MRA vormen de basis van de uitvoering van het House of Skills, dit zijn publiek-private samenwerkingen van ROC’s met ruim 500 bedrijven in met name de vraagsectoren.

Periode
2017-2021

Na de projectperiode zal House of Skills doorgaan als eigenstandig programma met een tiental strategische partners. Hou de website van House of Skills in de gaten voor het laatste nieuws hierover!

Gepubliceerd door  Urban Governance 17 februari 2021