Urban Governance and Social Innovation

4D Citymaking: Interactive City Models

Project

Er is een lange traditie van stedelijke modellen als plannings- en communicatiemiddel. De opkomst van digitale en interactieve media biedt echter nieuwe mogelijkheden voor het 'middelgrote' stedelijke stadsmodel. Met projectiemapping, augmented reality en het gebruik van realtime data kunnen extra dynamische lagen aan het stadsmodel worden toegevoegd. Samen met Arcam en studenten van de Master Digital Design ontwikkelden we het eerste prototype van zo'n digitaal stadsmodel. Het doel is om het als tool te gebruiken om gesprekken/debatten/informatievoorzieningen over ontwikkelingen in de stad op een inclusieve manier te organiseren.

"Stadsmodellen die de toekomst van de stad laten zien, trekken al tientallen jaren nieuwsgierige kijkers aan. Hoewel ze er spectaculair uitzien, hebben ze één nadeel: ze zijn statisch en moeilijk te gebruiken voor het vertellen van verhalen, het vergelijken van verschillende scenario's of het tonen van alternatieve toekomsten", zegt lector Civic Interaction Design Martijn de Waal.

Het doel van het project 4D Citymaking is de mogelijkheden van interactieve stadsmodellen te onderzoeken door middel van een reeks interactieve workshops. Daarbij worden nieuwe ontwerpinzichten en problemen verzameld die zich voordoen bij het ontwerpen van een interactief stadsmodel in de context van een maatschappelijke uitdaging en oplossing. "Met 4D citymaking onderzoeken we hoe we deze modellen interactiever kunnen maken en een laag storytelling kunnen toevoegen die kan helpen om op een inclusieve manier debatten over de toekomst van de stad op gang te brengen", aldus De Waal.

De aanpak

De mogelijkheden van digitale technologieën om stadsmodellen te verbeteren om inclusieve debatten over maatschappelijke uitdagingen naar voren te brengen, worden onderzocht in een research through design-benadering.

Door het maken van verschillende prototypes, het verkennen van verschillende media zoals augmented reality en projection mapping zijn verschillende manieren onderzocht waarop met behulp van interactieve stadsmodellen verhalen kunnen worden verteld over de toekomst van de stad.

Resultaten:
A Field Guide to 4D Citymaking

Video:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Betrokken partijen:

  • Lectoraat Civic Interaction Design
  • Lectorate Building Transformation,
  • Master Digital Design,
  • UGSI Programma Inclusief Bouwende Stad,
  • AMSIB programmalijn
  • MAPPING IMAGINARIES

Partners

  • Arcam (Architectuur Centrum Amsterdam)
  • Oba (Openbare bibliotheek Amsterdam)


Gepubliceerd door  Urban Governance 13 april 2022

Project Info

Startdatum 31 jul 2020
Einddatum 28 feb 2021

Contact

Pamela Nelson
Katy Barnard
Wouter Meys
Harko van der Hende
Frank Surrenbroek
Diverse onderzoekers en docenten van de master Digital Design