Centre of Expertise Urban Education

Wat is de rol van Urban Education in de pedagogiek?

Diversiteit van de grote stad een plek geven in de (leraren)opleiding

Project

De thematiek van Urban Education biedt vele kansen en aanknopingspunten voor de opleiding pedagogiek en lerarenopleiding pedagogiek. Om deze potentie te benutten moet eerst duidelijk worden wat Urban Education precies betekent in de context van pedagogiek, zodat dit vervolgens vertaald kan worden naar het curriculum en concrete producten voor het veld.

DOEL VAN DIT PROJECT

Het integreren van diversiteit in de (leraren)opleiding pedagogiek

Urban Education staat voor de diversiteit in de grote stad, bijvoorbeeld in religie, afkomst, sociaaleconomische status en seksuele oriëntatie. Als pedagoog is het belangrijk om deze diversiteit te herkennen, te erkennen en ermee om te kunnen gaan. Dit project heeft daarom tot doel de thematiek van Urban Education te integreren in de opleidingen pedagogiek.

Het begint met het bepalen van de betekenis van Urban Education voor de pedagogiek. Wat is de rode draad? De integratie van deze rode draad in de opleiding speelt vervolgens op drie niveaus.
Ten eerste wordt het onderwerp ingepast in de curriculumvernieuwing. Hiervoor is het belangrijk mogelijke koppelingen met het onderwerp te identificeren, met als doel studenten in staat te stellen te leren over diversiteit, maar vooral ook te leren van en door diversiteit.

Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan de meetbaarheid van dat leren. Wat zijn precies de competenties die horen bij het omgaan met diversiteit? Tot nu toe blijkt dat een onderzoekende houding en het vormen van een visie ten aanzien van diversiteit als belangrijke onderdelen hiervan gezien worden. Tot slot is daarom de vraag hoe de ontwikkeling van die houding en visie gestimuleerd kan worden in de opleiding.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Inzicht in diversiteit en kansen voor inclusie

De beoogde resultaten van dit project beginnen op hoog niveau, met een integrale pedagogische-didactische visie voor de opleidingen. Vervolgens levert het project beter gespecificeerde competenties op in relatie tot diversiteit en het bevorderen van inclusie. Ook zal er een plan worden gemaakt waarin staat hoe de ontwikkeling van een onderzoekende houding en het vormen van een visie onder studenten gestimuleerd kan worden.

Om deze stappen in de praktijk te brengen is er inmiddels een checklist gemaakt die bijdraagt aan het vastleggen van diversiteit en inclusie in de curriculumvernieuwing. Ook is er een keuzetool ontwikkeld; zie kader. De overige resultaten worden in het voorjaar 2019 verwacht.

De Keuzetool voor pedagogen

Een eerste concreet resultaat van dit project is de Keuzetool. De Keuzetool is een serie draaischijven die de diversiteit van de pedagogische praktijk in een oogopslag vangt. De studenten, docent of professional kan deze tool erbij pakken om helder te krijgen met wat voor klant of situatie hij of zij te maken heeft. Download hier de uitleg die bij de tool en verschillende cirkels hoort.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Het project ‘Leren door en voor diversiteit’ is een initiatief van Daphne Clement.

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

Project Info

Startdatum 01 mrt 2018
Einddatum 01 apr 2019

Contact

Daphne Clement

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555