Centre of Expertise Urban Education

Scrummen in het hoger onderwijs

De inzet en opbrengsten van EduScrum bij de opleiding pedagogiek

Project

De opleiding pedagogiek is aan het vernieuwen. Het doel van de vernieuwing is de studenten meer te motiveren en eigenaarschap te stimuleren, maar ook het aantal toetsen te verminderen. In dit project is onderzocht of de werkwijze Scrum uit de IT-aan deze doelen kan bijdragen.

DOEL VAN DIT PROJECT

Een pilot met EduScrum in de opleiding Pedagogiek

Het doel van dit project was om in kaart te brengen wat er bekend is in de literatuur over het gebruik van eduScrum, of het aan de HvA al gebruikt wordt, en hoe werken met eduScrum wordt ervaren door studenten van de opleiding Pedagogiek.

In het najaar van 2017 is dit laatste aspect onderzocht door een pilot met eduScrum. Hierbij stond centraal hoe studenten Pedagogiek het scrummen ervaren hebben in relatie tot de leeropbrengst, maar ook het onder woorden kunnen brengen wat hij/zij geleerd heeft met betrekking tot vaardigheden en houding. Voorbeelden van die vaardigheden zijn: hulp durven vragen, feedback vragen/ontvangen en geven, het eigen leren monitoren, inzicht in knelpunten, en het ervaren van eigenaarschap en motivatie.

WAT IS SCRUM?

Scrum is een manier van projectmatig werken die uit de IT-wereld komt. Het zorgt via een vaste structuur voor creatieve oplossingen en hoge productiviteit. De onderwijsvariant EduScrum moet motiverend werken en creativiteit en eigenaarschap van studenten bevorderen. In dit korte filmpje hieronder wordt de werkwijze van scrummen uitgelegd:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Een pilot met potentie

De pilot werd onder de 20 deelnemende studenten Pedagogiek met gemengde gevoelens ontvangen. De studenten bleken het vooral positief te beoordelen als ze zelf nog niet een hele duidelijke werkvorm hadden ontwikkeld. Scrum kan dan helpen om grote taken in kleinere op te delen. Studenten die al een voor henzelf prettige manier van werken hebben, vonden het vooral een ‘extra taak’.

Het succes van eduScrum wordt vergroot als het ingezet wordt bij concrete opdrachten die met een groep worden uitgevoerd. De docenten moeten daarbij wel voldoende geschoold zijn (of worden) in het gebruik van eduScrum, zodat zij het proces goed kunnen begeleiden.

RAPPORT OVER EDUSCRUM BIJ PEDAGOGIEK

In het rapport dat uit dit project is voortgekomen staat een overzicht van de diverse plekken waar scrum al gebruikt wordt op de HvA, en in welke variaties. Vervolgens wordt de pilot beschreven, in opzet en ervaring.

Wie zijn bij dit project betrokken?

De pilot met eduScrum in de opleiding Pedagogiek is een initiatief van Marie-Jose Koerhuis, Daphne Clement, Marlot van der Geld, Iam Hooijen.

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019

Project Info

Startdatum 01 okt 2017
Einddatum 01 jan 2018

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555